(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức giáo viên
Người hỏi : Phạm Thị Duyên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/05/2014 - 14 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 05/05/2014 - 13 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Em không có hộ khẩu thường trú ở Tây Ninh nhưng em muốn thi tuyển công chức giáo viên ở Tây Ninh có được không ạ? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/05/2014 - 11 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định Điều 22 của Luật Viên chức năm 2010 có quy định:

“Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.”

Như vậy, trường hợp của bạn không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Tây Ninh nếu đủ điều kiện đăng ký dự thi và các điều kiện quy định của pháp luật thì bạn được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định.

Trân Trọng./. (Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Tổ chức công chức: 066.3822414)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Em không có hộ khẩu thường trú ở Tây Ninh nhưng em muốn thi tuyển công chức giáo viên ở Tây Ninh có được không ạ? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em không có hộ khẩu thường trú ở Tây Ninh nhưng em muốn thi tuyển công chức giáo viên ở Tây Ninh có được không ạ? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: