(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển chọn công dân ngành ngoài vào phục vụ trong ngành Công an
Người hỏi : Huỳnh Khánh An     Số điện thoại: 01693250825     Email: khanhan251293@gmail.com     Địa chỉ: Long An
Ngày hỏi: 03/05/2014 - 12 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 04/05/2014 - 12 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Em tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng nhưng có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong ngành Công an thì em cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Nếu được tuyển chọn thì sẽ mang cấp hàm thế nào, gạch hàm xanh hay vàng và có thể làm việc ở những phòng, ban nào trong ngành Công an?
Em xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 19/05/2014 - 14 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tuyển dụng vào ngành Công an tùy thuộc vào chỉ tiêu được Bộ Công an phê duyệt. Năm 2014 chưa có chỉ tiêu tuyển dụng vào Công an tỉnh Tây Ninh. Bạn theo dõi thông báo trên báo, đài truyền hình Tây Ninh để biết thông tin và quy trình tuyển dụng của Công an tỉnh. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển chọn công dân ngành ngoài vào phục vụ trong ngành Công an
 Nội dung câu hỏi:

Em tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng nhưng có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong ngành Công an thì em cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Nếu được tuyển chọn thì sẽ mang cấp hàm thế nào, gạch hàm xanh hay vàng và có thể làm việc ở những phòng, ban nào trong ngành Công an?
Em xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng nhưng có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong ngành Công an thì em cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Nếu được tuyển chọn thì sẽ mang cấp hàm thế nào, gạch hàm xanh hay vàng và có thể làm việc ở những phòng, ban nào trong ngành Công an?
Em xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: