(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo chuẩn châu âu
Người hỏi : Công chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/11/2018 - 11 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 26/11/2018 - 14 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ, sở giáo dục và đào tạo.

Hiện nay theo các văn bản hướng dẫn của ubnd tỉnh có nhắc đến trình độ ngoại ngữ áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh từ B1 trở lên thuộc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vậy xin hỏi sở nội vụ, sở giáo dục và đào tạo tây ninh, cán bộ công chức viên chức của tỉnh tây ninh nếu thi chứng chỉ ngoại ngữ này thì phải thi và đạt chúng chỉ B1 ở các trường đại học nào thì được UBND tỉnh chấp thuận, để chúng tôi ôn thi, thi và có chứng chỉ B1 cho phù hợp với điều kiện của tỉnh tây ninh( vì theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thì việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc) .


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 28/11/2018 - 10 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

   Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời bạn:

   Trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 11 đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm SEAMEO RETRAC (Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011); Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ (Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011); Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh (Thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013); Trường Đại học Trà Vinh (Công văn số 4646/BGDĐT-GDTX ngày 1/9/2016 ) được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.  

   Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương uỷ quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc. Do vậy, việc chấp nhận chứng chỉ do Trường Đại học Cần thơ hay không là do đơn vị sử dụng lao động.

   Ngoài ra, ban có thể liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp qua số điện thoại: 0276 3 827.710.

   Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc theo chuẩn châu âu
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ, sở giáo dục và đào tạo.

Hiện nay theo các văn bản hướng dẫn của ubnd tỉnh có nhắc đến trình độ ngoại ngữ áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh từ B1 trở lên thuộc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vậy xin hỏi sở nội vụ, sở giáo dục và đào tạo tây ninh, cán bộ công chức viên chức của tỉnh tây ninh nếu thi chứng chỉ ngoại ngữ này thì phải thi và đạt chúng chỉ B1 ở các trường đại học nào thì được UBND tỉnh chấp thuận, để chúng tôi ôn thi, thi và có chứng chỉ B1 cho phù hợp với điều kiện của tỉnh tây ninh( vì theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thì việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc) .

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ, sở giáo dục và đào tạo.

Hiện nay theo các văn bản hướng dẫn của ubnd tỉnh có nhắc đến trình độ ngoại ngữ áp dụng cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh từ B1 trở lên thuộc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Vậy xin hỏi sở nội vụ, sở giáo dục và đào tạo tây ninh, cán bộ công chức viên chức của tỉnh tây ninh nếu thi chứng chỉ ngoại ngữ này thì phải thi và đạt chúng chỉ B1 ở các trường đại học nào thì được UBND tỉnh chấp thuận, để chúng tôi ôn thi, thi và có chứng chỉ B1 cho phù hợp với điều kiện của tỉnh tây ninh( vì theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT thì việc chấp nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ nào và thời hạn áp dụng của chứng chỉ/chứng nhận là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền) xem xét, quyết định dựa theo yêu cầu về năng lực ngoại ngữ đối với vị trí công việc) .

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: