(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đơn vị sự nghiệp công lập
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/11/2018 - 10 Giờ 18 phút     Ngày chuyển: 26/11/2018 - 10 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện định biên cho 24 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ cho biết danh sách 24 đơn vị đó?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/11/2018 - 12 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 25/6/2018.

Trân Trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đơn vị sự nghiệp công lập
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện định biên cho 24 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ cho biết danh sách 24 đơn vị đó?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện định biên cho 24 đơn vị sự nghiệp công lập. Sở Nội vụ cho biết danh sách 24 đơn vị đó?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: