(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu hút nhân lực tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/11/2018 - 14 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 13/11/2018 - 07 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi có em gái sinh năm 1995 vừa bảo vệ  thành công luận văn thạc sỹ kinh tế  của trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh và em đã đạt điểm thủ khoa, tháng 2/2019 em mới được nhận bằng , xin cho hỏi hiện tại tỉnh Tây Ninh mình có chương trình thu hút nguồn nhân lực để làm việc tại tỉnh nhà khong ạ. Hiện tại gia đình và em cũng lo lắng về việc xin việc làm phù hợp với em, xin mong có lời chỉ dẫn, chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/11/2018 - 10 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài; Quyết định 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND, ngày 26/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh có ban hành danh mục thu hút để làm cơ sở cho việc thẩm định thực hiện chính sách thu hút khi có hồ sơ phù hợp.

Đối với trường hợp của bạn nêu trong câu hỏi, khi nào nhận bằng tốt nghiệp chính thức, đề nghị bạn liên hệ Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ để được hướng dẫn.

Phòng công chức viên chức 02763839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu hút nhân lực tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi có em gái sinh năm 1995 vừa bảo vệ  thành công luận văn thạc sỹ kinh tế  của trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh và em đã đạt điểm thủ khoa, tháng 2/2019 em mới được nhận bằng , xin cho hỏi hiện tại tỉnh Tây Ninh mình có chương trình thu hút nguồn nhân lực để làm việc tại tỉnh nhà khong ạ. Hiện tại gia đình và em cũng lo lắng về việc xin việc làm phù hợp với em, xin mong có lời chỉ dẫn, chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi có em gái sinh năm 1995 vừa bảo vệ  thành công luận văn thạc sỹ kinh tế  của trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh và em đã đạt điểm thủ khoa, tháng 2/2019 em mới được nhận bằng , xin cho hỏi hiện tại tỉnh Tây Ninh mình có chương trình thu hút nguồn nhân lực để làm việc tại tỉnh nhà khong ạ. Hiện tại gia đình và em cũng lo lắng về việc xin việc làm phù hợp với em, xin mong có lời chỉ dẫn, chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: