(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Xuân Mận
Người hỏi : Nguyễn Thị Huyền Hoa     Số điện thoại: 0836789899     Email: huyenhoamtv@gmail.com     Địa chỉ: Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La
Ngày hỏi: 09/11/2018 - 14 Giờ 52 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi ông/bà chưa đủ thông tin nên đơn vị luân chuyển câu hỏi không có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Xuân Mận
 Nội dung câu hỏi:

Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Xuân Mận

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tìm mộ liệt sỹ Nguyễn Xuân Mận

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: