(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cổng hỏi đáp trực tuyến cần tiếp nhận và trả lời nhanh
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/11/2018 - 10 Giờ 17 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Theo quy định thì câu hỏi của người dân đặt thì trong thời hạn 24h đơn vị luân chuyển câu hỏi sẽ chuyển đơn vị chức năng trả lời, đơn vị trả lời trong 7 ngày làm việc. Người dân có thể giám sát việc trả lời câu hỏi qua mục thống kê của từng Sở, ngành. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cổng hỏi đáp trực tuyến cần tiếp nhận và trả lời nhanh
 Nội dung câu hỏi:

Cổng hỏi đáp trực tuyến Tây Ninh cần chuyển câu hỏi nhanh hơn cho các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhanh hơn . Đồng thời đốc thúc các cơ quan đó trả lời nhanh hơn. 

Hiện nay, tôi theo dõi, nhận thấy câu hỏi của nhiều người chuyển vào Cổng hỏi đáp đã lâu, nhưng vẫn chưa được chuyển cho cơ quan trả lời. Theo tôi, thời hạn trả lời 9 ngày là quá dài. Trừ trường hợp nội dung hỏi cần xác minh, phức tạp, còn những câu hỏi đơn giản, nên trả lời ngay khi tiếp nhận. Nếu những nội dung phức tạp, trong lúc chờ xác minh, trả lời đầy đủ, thì cơ  quan đó vẫn phải trả lời trước lần 1, đại loại chúng tôi đã nhận được câu hỏi và đang trong giai đoạn xác minh...

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cổng hỏi đáp trực tuyến Tây Ninh cần chuyển câu hỏi nhanh hơn cho các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhanh hơn . Đồng thời đốc thúc các cơ quan đó trả lời nhanh hơn. 

Hiện nay, tôi theo dõi, nhận thấy câu hỏi của nhiều người chuyển vào Cổng hỏi đáp đã lâu, nhưng vẫn chưa được chuyển cho cơ quan trả lời. Theo tôi, thời hạn trả lời 9 ngày là quá dài. Trừ trường hợp nội dung hỏi cần xác minh, phức tạp, còn những câu hỏi đơn giản, nên trả lời ngay khi tiếp nhận. Nếu những nội dung phức tạp, trong lúc chờ xác minh, trả lời đầy đủ, thì cơ  quan đó vẫn phải trả lời trước lần 1, đại loại chúng tôi đã nhận được câu hỏi và đang trong giai đoạn xác minh...

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: