(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tìm mộ liệt sỹ
Người hỏi : Nguyễn Thị Huyền Hoa     Số điện thoại: 0836789899     Email: huyenhoamtv@gmail.com     Địa chỉ: Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La
Ngày hỏi: 09/11/2018 - 14 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 13/11/2018 - 07 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho mình hỏi Huyện Châu Thành ngày sưa có xã Yên Nghĩa, Yên Mỹ  k ạ? Nếu có bây giờ đổi tên thành xã gì ạ? Mình cảm ơn ạ


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tìm mộ liệt sỹ
 Nội dung câu hỏi:

Cho mình hỏi Huyện Châu Thành ngày sưa có xã Yên Nghĩa, Yên Mỹ  k ạ? Nếu có bây giờ đổi tên thành xã gì ạ? Mình cảm ơn ạ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho mình hỏi Huyện Châu Thành ngày sưa có xã Yên Nghĩa, Yên Mỹ  k ạ? Nếu có bây giờ đổi tên thành xã gì ạ? Mình cảm ơn ạ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: