(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển viên chức
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/11/2018 - 19 Giờ 17 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà đặt câu hỏi có thông tin rõ ràng, đúng chính tả để đơn vị luân chuyển câu hỏi có cơ sở chuyển ngành chức năng trả lời./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Dạ cho em hỏi là năm nat sở giáo dục và đào tạo có tuyển viên chức ngành giáo dục THPT không ạ. Em xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dạ cho em hỏi là năm nat sở giáo dục và đào tạo có tuyển viên chức ngành giáo dục THPT không ạ. Em xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: