(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/09/2018 - 09 Giờ 36 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Hiện nay, trên cổng hỏi đáp trực tuyến không có đơn vị khối Đảng, Đoàn thể. Do đó, đơn vị luân chuyển câu hỏi không thể chuyển câu hỏi theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể liên hệ trực tiếp Cơ quan Đảng, đoàn thể để biết thêm thông tin. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi các chỉ tiêu và nhu cầu tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi các chỉ tiêu và nhu cầu tuyển công chức khối Đảng, Đoàn thể 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: