(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: luân chuyển vị trí trên địa bàn huyện châu thành theo định kỳ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/09/2018 - 17 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 06/09/2018 - 14 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

luân chuyển vị trí trên địa bàn huyện châu thành theo định kỳ, theo quy định công chức thuộc diện luân chuyển vị trí phải chuyển đổi nơi công tác khi đã làm vị trí đó từ 2 năm đến 5 năm đã đủ điều kiện luân chuyển nhưng ubnd huyện châu thành làm sơ sài ở vị trí các chức danh công chức địa chính, tư pháp hội tịch, kế toán. năm 2018 có công chức địa chính khi 2 lần đến hạn luân chuyển nhưng ubnd huyện không luân chuyển? câu hỏi lớn vì sao có tình trạng như vậy mà thanh tra huyện, chủ tịch ubnd huyện có biết hay không? phòng nội vụ huyện làm tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác hay không? câu trả lời xin hỏi cơ quan chức năng trả lời thoả đáng có hay không lợi ý nhóm khi chuyển đổi vị trí công tác các chức danh công chức cấp xã? và vì sao một số vị trí đã làm nhiều năm khi đến hạn chuyển đổi không thực hiện? trên 15 xã thị trấn của huyện châu thành thực hiện chưa nghiêm túc công tác chuyển đổi đề nghị  có câu trả lời hợp lý đúng pháp luật


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 10/09/2018 - 13 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đề nghị Quý ông bà cung cấp thông tin, số điện thoại  để UBND huyện mời trao đổi nội dung trên hoặc ông/ bà gọi trực tiếp vào Số điện thoại 02763.878.789

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: luân chuyển vị trí trên địa bàn huyện châu thành theo định kỳ
 Nội dung câu hỏi:

luân chuyển vị trí trên địa bàn huyện châu thành theo định kỳ, theo quy định công chức thuộc diện luân chuyển vị trí phải chuyển đổi nơi công tác khi đã làm vị trí đó từ 2 năm đến 5 năm đã đủ điều kiện luân chuyển nhưng ubnd huyện châu thành làm sơ sài ở vị trí các chức danh công chức địa chính, tư pháp hội tịch, kế toán. năm 2018 có công chức địa chính khi 2 lần đến hạn luân chuyển nhưng ubnd huyện không luân chuyển? câu hỏi lớn vì sao có tình trạng như vậy mà thanh tra huyện, chủ tịch ubnd huyện có biết hay không? phòng nội vụ huyện làm tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác hay không? câu trả lời xin hỏi cơ quan chức năng trả lời thoả đáng có hay không lợi ý nhóm khi chuyển đổi vị trí công tác các chức danh công chức cấp xã? và vì sao một số vị trí đã làm nhiều năm khi đến hạn chuyển đổi không thực hiện? trên 15 xã thị trấn của huyện châu thành thực hiện chưa nghiêm túc công tác chuyển đổi đề nghị  có câu trả lời hợp lý đúng pháp luật

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

luân chuyển vị trí trên địa bàn huyện châu thành theo định kỳ, theo quy định công chức thuộc diện luân chuyển vị trí phải chuyển đổi nơi công tác khi đã làm vị trí đó từ 2 năm đến 5 năm đã đủ điều kiện luân chuyển nhưng ubnd huyện châu thành làm sơ sài ở vị trí các chức danh công chức địa chính, tư pháp hội tịch, kế toán. năm 2018 có công chức địa chính khi 2 lần đến hạn luân chuyển nhưng ubnd huyện không luân chuyển? câu hỏi lớn vì sao có tình trạng như vậy mà thanh tra huyện, chủ tịch ubnd huyện có biết hay không? phòng nội vụ huyện làm tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác hay không? câu trả lời xin hỏi cơ quan chức năng trả lời thoả đáng có hay không lợi ý nhóm khi chuyển đổi vị trí công tác các chức danh công chức cấp xã? và vì sao một số vị trí đã làm nhiều năm khi đến hạn chuyển đổi không thực hiện? trên 15 xã thị trấn của huyện châu thành thực hiện chưa nghiêm túc công tác chuyển đổi đề nghị  có câu trả lời hợp lý đúng pháp luật

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: