(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tình trạng diệp khúc ubnd xã hết tiền hoạt động những tháng cuối năm
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/09/2018 - 16 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 06/09/2018 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

tình trạng diệp khúc ubnd xã hết tiền hoạt động những tháng cuối năm trên địa bàn huyện châu thành ở các xã, thanh tra huyện đã thanh tra mõi năm đã phát hiện ra bao nhiêu xã có tình trạng như vậy không? nếu có đã xử lý chưa? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 10/09/2018 - 13 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đề nghị Quý ông bà cung cấp thông tin, số điện thoại  để UBND huyện mời trao đổi nội dung trên hoặc ông/ bà gọi trực tiếp vào Số điện thoại 02763.878.789

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tình trạng diệp khúc ubnd xã hết tiền hoạt động những tháng cuối năm
 Nội dung câu hỏi:

tình trạng diệp khúc ubnd xã hết tiền hoạt động những tháng cuối năm trên địa bàn huyện châu thành ở các xã, thanh tra huyện đã thanh tra mõi năm đã phát hiện ra bao nhiêu xã có tình trạng như vậy không? nếu có đã xử lý chưa? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tình trạng diệp khúc ubnd xã hết tiền hoạt động những tháng cuối năm trên địa bàn huyện châu thành ở các xã, thanh tra huyện đã thanh tra mõi năm đã phát hiện ra bao nhiêu xã có tình trạng như vậy không? nếu có đã xử lý chưa? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: