(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/09/2018 - 16 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 06/09/2018 - 14 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông ban hành năm 2018 có hiệu lực ngày 22/6/2018. đã áp dụng trên địa bàn tỉnh tây ninh chưa?. vì sao không triển khai nghị định này cho toàn thể cán bộ công chức biết?.

trực một cửa tại bộ phận một cửa vì sao lãnh đạo ubnd xã không tham gia trực tại một cửa mà công chức chuyên môn phải đi trì ký trên phòng riêng của lãnh đạo ubnd xã? vì chưa có quy định của luật hay là đo cơ chế lãnh đạo không nên tiếp dân tại một  cửa?. 

công chức văn phòng thống kê, trực một cửa mà chỉ nhập hồ sơ trên một cửa cho có lệ chứ lãnh đạo và công chức chuyên môn chẳng ai thèm đọc hồ sơ trên phần mềm một cửa, vậy phần mềm tạo ra để nhập chơi cho có cải cách lạ nhất nước? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/09/2018 - 14 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn ông/bà đã có câu hỏi. Câu hỏi của ông bà xin trả lời như sau: UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 29/6/2018 triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Ngày 22/8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2035/UBND-KSTT về việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Về phần mềm một cửa UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2190/UBND-KSTT ngày 10/9/2018 về việc chấn chỉnh việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (có văn bản đính kèm) ông/bà có thể nghiên cứu thực hiện. Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông
 Nội dung câu hỏi:

nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông ban hành năm 2018 có hiệu lực ngày 22/6/2018. đã áp dụng trên địa bàn tỉnh tây ninh chưa?. vì sao không triển khai nghị định này cho toàn thể cán bộ công chức biết?.

trực một cửa tại bộ phận một cửa vì sao lãnh đạo ubnd xã không tham gia trực tại một cửa mà công chức chuyên môn phải đi trì ký trên phòng riêng của lãnh đạo ubnd xã? vì chưa có quy định của luật hay là đo cơ chế lãnh đạo không nên tiếp dân tại một  cửa?. 

công chức văn phòng thống kê, trực một cửa mà chỉ nhập hồ sơ trên một cửa cho có lệ chứ lãnh đạo và công chức chuyên môn chẳng ai thèm đọc hồ sơ trên phần mềm một cửa, vậy phần mềm tạo ra để nhập chơi cho có cải cách lạ nhất nước? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

nghị định 61 về một cửa một cửa liên thông ban hành năm 2018 có hiệu lực ngày 22/6/2018. đã áp dụng trên địa bàn tỉnh tây ninh chưa?. vì sao không triển khai nghị định này cho toàn thể cán bộ công chức biết?.

trực một cửa tại bộ phận một cửa vì sao lãnh đạo ubnd xã không tham gia trực tại một cửa mà công chức chuyên môn phải đi trì ký trên phòng riêng của lãnh đạo ubnd xã? vì chưa có quy định của luật hay là đo cơ chế lãnh đạo không nên tiếp dân tại một  cửa?. 

công chức văn phòng thống kê, trực một cửa mà chỉ nhập hồ sơ trên một cửa cho có lệ chứ lãnh đạo và công chức chuyên môn chẳng ai thèm đọc hồ sơ trên phần mềm một cửa, vậy phần mềm tạo ra để nhập chơi cho có cải cách lạ nhất nước? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: