(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc thi năm học 2017 - 2018 của trường Hoàng Văn Thụ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/09/2018 - 06 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 06/09/2018 - 14 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Gởi Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tây Ninh

Tôi có con học lớp 10 năm học 2017 - 2018 tại trường Hoàng Văn Thụ, trong năm học cháu bị thi lại thì được nhà trường tổ chức ôn tập và cho thi lại vào tháng 7. Con tôi thi lại Toán, Văn và các môn khác nhưng tôi thấy việc tổ chức thi lại của trường Hoàng Văn Thụ rất lạ: giáo viên dạy ôn tập Toán, Văn và các môn khác con tôi lại là người tham gia gát thi lại con tôi nên khi vào thi các giáo viên có thái độ này nọ làm ảnh hưởng tâm lý con tôi. Vậy tôi xin hỏi quí cơ quan việc trường làm như vậy đúng hay sai?

Tôi còn nghe con về kể lại cô gát thi cũng là người chấm bài thi và lên điểm vậy thì Có khách quan, công bằng không? Vì các giáo viên này cũng là những người tham gia dạy lớp 10; trường tổ chức thi lại nhằm mục đích gì? Có đúng qui định của cơ quan không? 

Sao thi xong kết quả con tôi ở lại lớp, tôi xin chuyển trường nhưng trường khác viện cớ không nhận vào vì cháu ở lại. Vậy là con tôi đành bỏ học giữa chừng việc làm này của trường Hoàng văn thụ cũng như các trường khác có đúng qui đinh không?

Tôi quí cơ quan xem xét trả lời cho tôi. 

Được trả lời: Ban quản trị đang tham mưu Văn bản gửi về Phòng Giáo dục và đào tạo. Đồng thời để con em phụ huynh không phải lỡ dịp năm học mới đề nghị ông bà phản ánh trực tiếp về phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành SĐT: 027633878154, hoặc đ/c Ngoan phó phòng Giáo dục và Đào tạo01682279207.

Phòng giáo dục Huyện Châu Thành trả lời tôi họ không quản lý trường Hoàng Văn Thụ việc thi lại của trường Trực thuộc Sở Giáo Dục Đào tạo. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 07/09/2018 - 14 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi làm việc với Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

   - Cuối năm học: 2017-2018, toàn trường chỉ có 37 học sinh thi lại. Trong đó: Khối lớp 10 có 27 học sinh thi  lại, khối lớp 11 có 10 học sinh thi lại.

   - Trong hè, nhà trường có phân công giáo viên ôn tập thi lại gồm 3 môn Văn, Toán, Hóa (những môn có số lượng từ 5 học sinh trở lên nhà trường tổ chức ôn tập, những môn còn lại học sinh ôn tập theo đề cương giáo viên phát). Phần lớn học sinh được ôn tập thi lại đều nắm được kiến thức và thi lại đạt kết quả tốt (trừ những học sinh không chịu đi học để giáo viên ôn tập).

   - Về phía giáo viên được giao nhiệm vụ ôn tập thi lại cho học sinh là những giáo viên có năng lực sư phạm, tận tâm, bám sát đề cương và đề thi lại. Mục đích là tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả học sinh hiểu bài và làm được bài.

   - Việc phân công giáo viên ôn tập thi lại, coi thi lại nếu có trùng giáo viên cũng là chuyện rất bình thường (không sai quy định).

   - Việc lên điểm và xét thi lại được thực hiện chặt chẽ, bài thi học sinh được rọc phách, sau khi chấm xong tiến hành ráp phách lên điểm (nhà trường quản lý khâu lên điểm chặt chẽ).

   - Xét kết quả thi lại gồm: Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm có học sinh thi lại, giáo viên chấm thi lại, thư ký Hội đồng.

  - Kết quả thi lại:

     + Khối lớp 10 có 27 học sinh, tham gia thi lại có 24 học sinh (3 học sinh bỏ thi – nghỉ học trong hè). Kết quả: 17 học sinh đủ điều kiện lên lớp. 7 học sinh ở lại lớp.

     + Khối lớp 11 có 10 học sinh, tham gia thi lại có 9 học sinh (1 học sinh bỏ thi – nghỉ học trong hè). Kết quả: 4 học sinh đủ điều kiện lên lớp. 5 học sinh ở lại lớp.

  - Ngày 15/7/2018 nhà trường công bố kết quả thi lại, kết quả này được niêm yết công khai ở bảng thông báo của nhà trường. Nhà trường ra thông báo, nếu học sinh nào có thắc mắc về điểm thi thì làm đơn phúc khảo nộp cho nhà trường, nhà trường sẽ tiến hành chấm phúc khảo theo quy định (không có học sinh làm đơn xin phúc khảo bài thi).

   - Theo phản ánh của phụ huynh thì có 3 nội dung nhưng 3 nội dung phụ huynh phản ánh là chưa chính xác, rõ ràng:

     + Thứ nhất: trong quá trình thi lại, giáo viên coi thi có thái độ này nọ làm ảnh hưởng tâm lí học sinh. Nhà trường có làm việc với giáo viên coi thi lại môn Toán thì giáo viên nói không có bất cứ thái độ gì mà làm ảnh hưởng tới tâm lí học sinh như phụ huynh nêu. Giáo viên chỉ nhắc chung các em phải nghiêm túc, trật tự, không được trao đổi.

     + Thứ hai: Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, việc coi thi, chấm thi, đây là nhiệm vụ của giáo viên. Việc phân công giáo viên coi thi, chấm thi cùng một người là việc rất bình thường (không sai quy định). Đây là việc điều động linh hoạt và phù hợp, giáo viên coi thi xong thì tiến hành chấm thi luôn trong 1 buổi, vì số lượng học sinh thi lại không nhiều, có môn chỉ có 1 học sinh thi lại, điều này giảm bớt thủ tục không cần thiết là phải điều động nhiều giáo viên)

   + Thứ ba: Việc phụ huynh phản ánh xin chuyển trường nhưng trường khác không nhận là không thuộc thẩm quyền của nhà trường: Tuy nhiên, nhà trường đã rà soát lại ở bộ phận giáo vụ của nhà trường thì trong hè tới nay chưa có học sinh lớp 10 nào ở lại lớp mà xin chuyển đi trường khác học (chưa thể hiện trên hồ sơ lưu).

      Việc xin học lại

      - Phụ huynh muốn chuyển trường cho con mình đến trường khác để tiếp tục học phải làm hồ sơ chuyển trường đúng theo quy định. Làm đơn xin chuyển trường nơi mà học sinh đến học phải được Hiệu trưởng nơi đến ký vào đơn đồng ý tiếp nhận, sau đó mang đơn về trường THPT Hoàng Văn Thụ Hiệu trưởng xem xét giải quyết cho chuyển trường theo nguyện vọng của phụ huynh.

     - Nếu học sinh muốn học lại ở trường THPT Hoàng Văn Thụ thì phụ huynh vào gặp Ban giám hiệu xin cho con học lại, nhà trường sẽ xếp lớp để học sinh đó tiếp tục được học tập.

    Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc thi năm học 2017 - 2018 của trường Hoàng Văn Thụ
 Nội dung câu hỏi:

Gởi Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tây Ninh

Tôi có con học lớp 10 năm học 2017 - 2018 tại trường Hoàng Văn Thụ, trong năm học cháu bị thi lại thì được nhà trường tổ chức ôn tập và cho thi lại vào tháng 7. Con tôi thi lại Toán, Văn và các môn khác nhưng tôi thấy việc tổ chức thi lại của trường Hoàng Văn Thụ rất lạ: giáo viên dạy ôn tập Toán, Văn và các môn khác con tôi lại là người tham gia gát thi lại con tôi nên khi vào thi các giáo viên có thái độ này nọ làm ảnh hưởng tâm lý con tôi. Vậy tôi xin hỏi quí cơ quan việc trường làm như vậy đúng hay sai?

Tôi còn nghe con về kể lại cô gát thi cũng là người chấm bài thi và lên điểm vậy thì Có khách quan, công bằng không? Vì các giáo viên này cũng là những người tham gia dạy lớp 10; trường tổ chức thi lại nhằm mục đích gì? Có đúng qui định của cơ quan không? 

Sao thi xong kết quả con tôi ở lại lớp, tôi xin chuyển trường nhưng trường khác viện cớ không nhận vào vì cháu ở lại. Vậy là con tôi đành bỏ học giữa chừng việc làm này của trường Hoàng văn thụ cũng như các trường khác có đúng qui đinh không?

Tôi quí cơ quan xem xét trả lời cho tôi. 

Được trả lời: Ban quản trị đang tham mưu Văn bản gửi về Phòng Giáo dục và đào tạo. Đồng thời để con em phụ huynh không phải lỡ dịp năm học mới đề nghị ông bà phản ánh trực tiếp về phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành SĐT: 027633878154, hoặc đ/c Ngoan phó phòng Giáo dục và Đào tạo01682279207.

Phòng giáo dục Huyện Châu Thành trả lời tôi họ không quản lý trường Hoàng Văn Thụ việc thi lại của trường Trực thuộc Sở Giáo Dục Đào tạo. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gởi Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tây Ninh

Tôi có con học lớp 10 năm học 2017 - 2018 tại trường Hoàng Văn Thụ, trong năm học cháu bị thi lại thì được nhà trường tổ chức ôn tập và cho thi lại vào tháng 7. Con tôi thi lại Toán, Văn và các môn khác nhưng tôi thấy việc tổ chức thi lại của trường Hoàng Văn Thụ rất lạ: giáo viên dạy ôn tập Toán, Văn và các môn khác con tôi lại là người tham gia gát thi lại con tôi nên khi vào thi các giáo viên có thái độ này nọ làm ảnh hưởng tâm lý con tôi. Vậy tôi xin hỏi quí cơ quan việc trường làm như vậy đúng hay sai?

Tôi còn nghe con về kể lại cô gát thi cũng là người chấm bài thi và lên điểm vậy thì Có khách quan, công bằng không? Vì các giáo viên này cũng là những người tham gia dạy lớp 10; trường tổ chức thi lại nhằm mục đích gì? Có đúng qui định của cơ quan không? 

Sao thi xong kết quả con tôi ở lại lớp, tôi xin chuyển trường nhưng trường khác viện cớ không nhận vào vì cháu ở lại. Vậy là con tôi đành bỏ học giữa chừng việc làm này của trường Hoàng văn thụ cũng như các trường khác có đúng qui đinh không?

Tôi quí cơ quan xem xét trả lời cho tôi. 

Được trả lời: Ban quản trị đang tham mưu Văn bản gửi về Phòng Giáo dục và đào tạo. Đồng thời để con em phụ huynh không phải lỡ dịp năm học mới đề nghị ông bà phản ánh trực tiếp về phòng Giáo dục và đào tạo Châu Thành SĐT: 027633878154, hoặc đ/c Ngoan phó phòng Giáo dục và Đào tạo01682279207.

Phòng giáo dục Huyện Châu Thành trả lời tôi họ không quản lý trường Hoàng Văn Thụ việc thi lại của trường Trực thuộc Sở Giáo Dục Đào tạo. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: