(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thi công chức năm 2018
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/08/2018 - 12 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 23/08/2018 - 16 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi muốn hỏi: Tôi là kỹ sư vật liệu xây dựng tôi có được thi vào vị trí tuyển dụng của Sở Xây dựng không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 28/08/2018 - 08 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Năm 2018, Sở Xây dựng đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức là 04 vị trí, 05 người và các vị trí này cần có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng, gồm:

- Vị trí Quản lý hoạt động xây dựng: 02 người.

- Vị trí Quản lý chất lượng công trình: 01 người.

- Vị trí Quản lý vật liệu xây dựng: 01 người.

- Vị trí Thanh tra: 01 người.

Trường hợp bạn nêu là kỹ sư vật liệu xây dựng nhưng không biết bạn dự định thi tuyển vào vị trí nào của Sở Xây dựng. Nếu bạn là kỹ sư vật liệu xây dựng thì bạn có thể đăng ký thi tuyển vào vị trí Quản lý vật liệu xây dựng.

Ngoài Sở Xây dựng, tùy theo chuyên môn được đào tạo của bạn, một số cơ quan khác có liên quan ngành xây dựng của tỉnh Tây Ninh cũng có thể tuyển dụng công chức hoặc viên chức. Bạn có thể liên hệ Sở Nội vụ để biết thêm thông tin.

Phòng Công chức, viên chức - Sở Nội vụ (0276 3839968).

Chào bạn!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thi công chức năm 2018
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi muốn hỏi: Tôi là kỹ sư vật liệu xây dựng tôi có được thi vào vị trí tuyển dụng của Sở Xây dựng không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Tôi muốn hỏi: Tôi là kỹ sư vật liệu xây dựng tôi có được thi vào vị trí tuyển dụng của Sở Xây dựng không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: