(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kỳ thi công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/08/2018 - 07 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 07/08/2018 - 14 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ,

Xin sở nội vụ cho biết năm nay kỳ thi công chức sẽ tổ chức vào tháng nào? vì tôi đã xem thông tin trên website của sở vẫn không thấy thông tin nào! trừ thông tin lấy ý kiến thi công chức từ tháng 4.

Rất mong nhận được câu trả lời của sở.

Xin cám ơn và kính chào.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 13/08/2018 - 13 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ đang tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức thi tuyển. Khi được UBND tỉnh phê duyệt , Sở Nội vụ sẽ thông báo ngay trên Báo, Đài, trang thông tin của Sở (sonoivu.tayninh.gov.vn).

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kỳ thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ,

Xin sở nội vụ cho biết năm nay kỳ thi công chức sẽ tổ chức vào tháng nào? vì tôi đã xem thông tin trên website của sở vẫn không thấy thông tin nào! trừ thông tin lấy ý kiến thi công chức từ tháng 4.

Rất mong nhận được câu trả lời của sở.

Xin cám ơn và kính chào.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi sở nội vụ,

Xin sở nội vụ cho biết năm nay kỳ thi công chức sẽ tổ chức vào tháng nào? vì tôi đã xem thông tin trên website của sở vẫn không thấy thông tin nào! trừ thông tin lấy ý kiến thi công chức từ tháng 4.

Rất mong nhận được câu trả lời của sở.

Xin cám ơn và kính chào.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: