(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chậm trễ khi xác nhận biến động đất đai tại xã Thái Bình huyện Châu Thành
Người hỏi : Lê An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Cẩm Giang - Gò Dầu
Ngày hỏi: 20/07/2018 - 10 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 16/7/2018 tôi có đến xã Thái Bình huyện Châu Thành để xác nhận biến động đất đai theo Mẫu 09/ĐK để làm chuyển quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, công chức địa chính xã (bà Tuyền) nói tôi để hồ sơ lại và hẹn 2 ngày sau đến lấy mà không cho tôi giấy hẹn.

Đến thứ 4 tôi đến thì bà tuyền nói tôi thứ 6 tuần sau (27/7/2018) đến lấy. Tôi hỏi lý do chưa xác nhận cho tôi thì bà Tuyền nói: BẬN VIỆC.

Tôi rất bức xúc thái độ và cách làm việc của bà Tuyền.

Xin cho tôi hỏi, việc xác nhận của công chức địa chính xã và chủ tịch UBND xã là mấy ngày. Vì tôi thấy quy định chuyển quyền sử dụng đất gần 1 tháng nhưng mà xác nhận ở xã đã là 15 ngày, thì thử hỏi việc giải quyết ở huyện, sở tài nguyên rồi còn thông báo thuế,.. như vậy thì bao giờ tôi mới có Giấy đất.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 23/07/2018 - 09 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban quản trị đã tham mưu câu hỏi quý ông/bà về UBND huyện Châu Thành, thường trực HĐND huyện chúng tôi sơm cập nhật câu trả lời đến quý ông/bà./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chậm trễ khi xác nhận biến động đất đai tại xã Thái Bình huyện Châu Thành
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 16/7/2018 tôi có đến xã Thái Bình huyện Châu Thành để xác nhận biến động đất đai theo Mẫu 09/ĐK để làm chuyển quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, công chức địa chính xã (bà Tuyền) nói tôi để hồ sơ lại và hẹn 2 ngày sau đến lấy mà không cho tôi giấy hẹn.

Đến thứ 4 tôi đến thì bà tuyền nói tôi thứ 6 tuần sau (27/7/2018) đến lấy. Tôi hỏi lý do chưa xác nhận cho tôi thì bà Tuyền nói: BẬN VIỆC.

Tôi rất bức xúc thái độ và cách làm việc của bà Tuyền.

Xin cho tôi hỏi, việc xác nhận của công chức địa chính xã và chủ tịch UBND xã là mấy ngày. Vì tôi thấy quy định chuyển quyền sử dụng đất gần 1 tháng nhưng mà xác nhận ở xã đã là 15 ngày, thì thử hỏi việc giải quyết ở huyện, sở tài nguyên rồi còn thông báo thuế,.. như vậy thì bao giờ tôi mới có Giấy đất.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 16/7/2018 tôi có đến xã Thái Bình huyện Châu Thành để xác nhận biến động đất đai theo Mẫu 09/ĐK để làm chuyển quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, công chức địa chính xã (bà Tuyền) nói tôi để hồ sơ lại và hẹn 2 ngày sau đến lấy mà không cho tôi giấy hẹn.

Đến thứ 4 tôi đến thì bà tuyền nói tôi thứ 6 tuần sau (27/7/2018) đến lấy. Tôi hỏi lý do chưa xác nhận cho tôi thì bà Tuyền nói: BẬN VIỆC.

Tôi rất bức xúc thái độ và cách làm việc của bà Tuyền.

Xin cho tôi hỏi, việc xác nhận của công chức địa chính xã và chủ tịch UBND xã là mấy ngày. Vì tôi thấy quy định chuyển quyền sử dụng đất gần 1 tháng nhưng mà xác nhận ở xã đã là 15 ngày, thì thử hỏi việc giải quyết ở huyện, sở tài nguyên rồi còn thông báo thuế,.. như vậy thì bao giờ tôi mới có Giấy đất.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: