(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Người dân phải làm gì khi toàn bộ hồ sơ địa chính bị tẩy xóa & chỉnh sửa nghiêm trọng?
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0938527592     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/07/2018 - 12 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 08 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Sở Tài nguyên và Môi trường Chuyển trả câu hỏi có mã: 5483 - Vào lúc 23/07/2018 - 09 Giờ 25 phút Ghi chú: Câu hỏi không rỏ nội dung.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Người dân phải làm gì khi toàn bộ hồ sơ địa chính bị tẩy xóa & chỉnh sửa nghiêm trọng?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND Tỉnh Tây Ninh!

Xin cho tôi hỏi:

Khi phát hiện toàn bộ hồ sơ địa chính bị tẩy xóa chỉnh sửa nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì người dân phải làm gì để bảo vệ tài sản Nhà & Đất của mình đồng thời tuân thủ đúng quy trình và trình tự pháp luật quy định?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi UBND Tỉnh Tây Ninh!

Xin cho tôi hỏi:

Khi phát hiện toàn bộ hồ sơ địa chính bị tẩy xóa chỉnh sửa nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì người dân phải làm gì để bảo vệ tài sản Nhà & Đất của mình đồng thời tuân thủ đúng quy trình và trình tự pháp luật quy định?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: