(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị xác minh thông tin quy hoạch Thửa đất số 96/ Tờ Bản đồ số 15 (P.Hiệp Nnh) căn cứ theo Quyết định số 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0938527592     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 19/07/2018 - 12 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 23/07/2018 - 08 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Căn cứ theo Quyết định số 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/10.000. 

Kính đề nghị xác minh: Thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ Bản đồ số 15 (địa chỉ thửa đất: Hiệp Bình, Hiệp Ninh- TP.Tây Ninh) hiện nay có nằm trong diện quy hoạch giải tỏa trắng hay không? Và Bản đồ quy hoạch theo Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013 đã được treo công khai tại những cơ quan nào?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 25/07/2018 - 14 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, theo quy định thẩm quyền phân cấp về quản lý quy hoạch xây dựng tại các huyện, thành phố thì sẽ do UBND cấp huyện, thành phố chịu trách nhiệm cung cấp thông tin quy hoạch trên địa bàn quản lý.

Để được cung cấp thông tin quy hoạch, đề nghị Bà Lê Thị Hoàng Anh liên hệ UBND thành phố Tây Ninh để yêu cầu được cung cấp thông tin quy hoạch tại thửa đất nêu trên.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 23/07/2018 - 16 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố đề nghị bạn vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố tại địa chỉ: 82 Phạm Tung, KP1, Phường 3, TP.TN để được hỗ trợ.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị xác minh thông tin quy hoạch Thửa đất số 96/ Tờ Bản đồ số 15 (P.Hiệp Nnh) căn cứ theo Quyết định số 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Căn cứ theo Quyết định số 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/10.000. 

Kính đề nghị xác minh: Thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ Bản đồ số 15 (địa chỉ thửa đất: Hiệp Bình, Hiệp Ninh- TP.Tây Ninh) hiện nay có nằm trong diện quy hoạch giải tỏa trắng hay không? Và Bản đồ quy hoạch theo Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013 đã được treo công khai tại những cơ quan nào?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND Tỉnh Tây Ninh

Căn cứ theo Quyết định số 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung Thị xã Tây Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050, tỷ lệ 1/10.000. 

Kính đề nghị xác minh: Thửa đất của gia đình tôi Số 96/ Tờ Bản đồ số 15 (địa chỉ thửa đất: Hiệp Bình, Hiệp Ninh- TP.Tây Ninh) hiện nay có nằm trong diện quy hoạch giải tỏa trắng hay không? Và Bản đồ quy hoạch theo Quyết định 1591/QĐ-UB của UBND Tỉnh Tây Ninh ngày 14/8/2013 đã được treo công khai tại những cơ quan nào?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: