(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN DIỆN CỬ TUYỂN
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 01668686038     Email: ngothivongan@gmail.com     Địa chỉ: 691 Hoàng Sa, P.7, Q.3, TP.HCM
Ngày hỏi: 28/06/2018 - 12 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 29/06/2018 - 15 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Em chào anh/chị.

Em tên Ngô Thị Võ Ngân, thuộc diện sinh viên cử tuyển tỉnh Tây Ninh. Hiện tại em đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Anh/chị cho em hỏi vậy thì khi nào em được bố trí vị trí làm việc. Đồng thời cho em xin thông tin tuyển dụng công chức năm nay và năm 2019 ạ? Em cảm ơn anh/chị ạ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 12/07/2018 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

       Căn cứ khoản 7, Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP của chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, có quy định: “Giao Sở Nội vụ chủ trì tiếp nhận hồ sơ của người học theo chế độ cử tuyển và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm.Sở Nội vụ sẽ tiếp nhận hồ sơ của người học”. Do đó, các em sinh viên đã hoàn thành khóa học phải đến Sở Nội vụ để báo cáo hoàn thành khóa học.

         Về bố trí việc làm: Sau khi hoàn thành khóa học, bạn gửi hồ sơ cá nhân về Sở Nội vụ, Sở Nội vụ sẽ rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh để hướng dẫn bạn thủ tục đăng ký đi tuyển công chức phù hợp với ngành nghề bạn được đào tạo.

           Về thông tin thi tuyển công chức: Trong năm 2018, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức cấp tỉnh và cấp huyện. Mọi thông tin về thi tuyển công chức, bạn cập nhật tại trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: https://sonoivu.tayninh.gov.vn, hoặc trên Báo Tây Ninh,  Đài Phát thanh truyền hình Tây Ninh.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN DIỆN CỬ TUYỂN
 Nội dung câu hỏi:

Em chào anh/chị.

Em tên Ngô Thị Võ Ngân, thuộc diện sinh viên cử tuyển tỉnh Tây Ninh. Hiện tại em đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Anh/chị cho em hỏi vậy thì khi nào em được bố trí vị trí làm việc. Đồng thời cho em xin thông tin tuyển dụng công chức năm nay và năm 2019 ạ? Em cảm ơn anh/chị ạ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em chào anh/chị.

Em tên Ngô Thị Võ Ngân, thuộc diện sinh viên cử tuyển tỉnh Tây Ninh. Hiện tại em đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật của trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Anh/chị cho em hỏi vậy thì khi nào em được bố trí vị trí làm việc. Đồng thời cho em xin thông tin tuyển dụng công chức năm nay và năm 2019 ạ? Em cảm ơn anh/chị ạ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: