(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nhờ thanh tra sở giáo dục kiểm tra việc dạy thêm học thêm
Người hỏi : truong bình thạnh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã bình thạnh huyện trảng bang
Ngày hỏi: 27/06/2018 - 16 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 27/06/2018 - 16 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

nhờ thanh tra sở giáo dục kiem tra 2 việc về thầy tình dạy ở trường cơ điện việt xô ở thành phố tây ninh.

thứ 1: là thầy tình có mở trung tâm dạy thêm ở xã bình thạnh huyện trảng bàng tây ninh hay không?

và thu tiền học thêm là 5 triệu đồng/1hs là đúng hay sai?

thứ 2: thầy tình không mở trung tâm mà vẫn dạy thêm hơn 3 năm nay mà vẫn không thấy cơ quan nào kiểm tra. vậy cho tôi hỏi cơ quan nào chịu trach nhiệm kiểm tra việc dạy thêm

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/06/2018 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND, ngày 01/ 02/ 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

– Từ trước đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo không cấp giấy phép dạy thêm cho ông Tình.

– Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuyển thông tin phản ánh này đến Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Trảng Bàng để kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền được quy định tại Công văn nêu trên.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo xin cám ơn người cung cấp thông tin để ngành kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm học thêm.

Trân trọng./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nhờ thanh tra sở giáo dục kiểm tra việc dạy thêm học thêm
 Nội dung câu hỏi:

nhờ thanh tra sở giáo dục kiem tra 2 việc về thầy tình dạy ở trường cơ điện việt xô ở thành phố tây ninh.

thứ 1: là thầy tình có mở trung tâm dạy thêm ở xã bình thạnh huyện trảng bàng tây ninh hay không?

và thu tiền học thêm là 5 triệu đồng/1hs là đúng hay sai?

thứ 2: thầy tình không mở trung tâm mà vẫn dạy thêm hơn 3 năm nay mà vẫn không thấy cơ quan nào kiểm tra. vậy cho tôi hỏi cơ quan nào chịu trach nhiệm kiểm tra việc dạy thêm

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

nhờ thanh tra sở giáo dục kiem tra 2 việc về thầy tình dạy ở trường cơ điện việt xô ở thành phố tây ninh.

thứ 1: là thầy tình có mở trung tâm dạy thêm ở xã bình thạnh huyện trảng bàng tây ninh hay không?

và thu tiền học thêm là 5 triệu đồng/1hs là đúng hay sai?

thứ 2: thầy tình không mở trung tâm mà vẫn dạy thêm hơn 3 năm nay mà vẫn không thấy cơ quan nào kiểm tra. vậy cho tôi hỏi cơ quan nào chịu trach nhiệm kiểm tra việc dạy thêm

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: