(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Góp ý Sở Tài chính
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: phuocgdtx@gmail.com     Địa chỉ: 69 Khu phố Thanh Bình B, Thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 26/06/2018 - 15 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 26/06/2018 - 15 Giờ 25 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh.

Tôi là công chức thường xuyên làm công tác tham mưu cho huyện. Quá trình xử lý văn bản chỉ đạo của Sở Tài chính rất khó khăn. Lý do Sở Tài chính thường chỉ gửi công văn yêu cầu báo cáo mà không đính kèm văn bản, hoặc chỉ dẫn đường dẫn nhận văn bản không có. 

Kiến nghị, khi Sở Tài chính có công văn yêu cầu lập báo cáo thì phải gửi văn bản kèm theo để dễ tra cứu.

Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 02/07/2018 - 09 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài chínhghi nhận góp ý và sẽ triển khai cho các phòng nghiệp vụ nghiêm chỉnh trong việc thực hiện đính kèm văn bản có liên quan khi có công văn yêu cầu các huyện, thành phố báo cáo. Trường hợp nếu công văn yêu cầu báo cáo không có văn bản đính kèm, Sở Tài chính sẽ ghi cụ thể đường dẫn nhận văn bản cho các huyện, thành phố thuận tiện trong việc thực hiện báo cáo.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Góp ý Sở Tài chính
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh.

Tôi là công chức thường xuyên làm công tác tham mưu cho huyện. Quá trình xử lý văn bản chỉ đạo của Sở Tài chính rất khó khăn. Lý do Sở Tài chính thường chỉ gửi công văn yêu cầu báo cáo mà không đính kèm văn bản, hoặc chỉ dẫn đường dẫn nhận văn bản không có. 

Kiến nghị, khi Sở Tài chính có công văn yêu cầu lập báo cáo thì phải gửi văn bản kèm theo để dễ tra cứu.

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh.

Tôi là công chức thường xuyên làm công tác tham mưu cho huyện. Quá trình xử lý văn bản chỉ đạo của Sở Tài chính rất khó khăn. Lý do Sở Tài chính thường chỉ gửi công văn yêu cầu báo cáo mà không đính kèm văn bản, hoặc chỉ dẫn đường dẫn nhận văn bản không có. 

Kiến nghị, khi Sở Tài chính có công văn yêu cầu lập báo cáo thì phải gửi văn bản kèm theo để dễ tra cứu.

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: