(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kính gửi Sở Tài Nguyên Môi Trường
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/06/2018 - 15 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 25/06/2018 - 14 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về khai thác  hầm đất ở ấp B ,tiên thuận, Bến Cầu còn được phép khai thác không vậy. hiện tại các xe chở đất chạy gây ô nhiêm môi trường cho người dân trong khu vực rất nhiều. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 04/07/2018 - 09 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời câu hỏi như sau:

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn ấp B, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu có tổng cộng 04 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực.

Định kỳ hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 7232/QĐ-STNMT ngày 15/12/2017 phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Bến Cầu.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện đơn vị nào khai thác đất sâu, không có rào chắn kiên cố, không đúng theo hồ sơ thiết kế, phương án cải tạo phục hồi môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kính gửi Sở Tài Nguyên Môi Trường
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về khai thác  hầm đất ở ấp B ,tiên thuận, Bến Cầu còn được phép khai thác không vậy. hiện tại các xe chở đất chạy gây ô nhiêm môi trường cho người dân trong khu vực rất nhiều. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về khai thác  hầm đất ở ấp B ,tiên thuận, Bến Cầu còn được phép khai thác không vậy. hiện tại các xe chở đất chạy gây ô nhiêm môi trường cho người dân trong khu vực rất nhiều. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: