(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xác nhận tình trạng hôn nhân yếu tố nước ngoài
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: tixiu_nho@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/06/2018 - 13 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 25/06/2018 - 14 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi sở tư pháp. theo tinh thần công văn số  439/STP-HCTP ngày 12/04/2017. đối với trường hợp tước đây đã xin cấp giấy XNTTHn để dăng ký kết hôn với người Trung Quốc, tại Trung quốc, nay xin cấp giấy XNTTHN khác ( kết hôn với người nước ngoài khác, giấy củ không nạp lại được). theo công văn thì cần phải xác minh. vậy cho tôi hỏi kết quả xác minh hư thế nào thì được cấp lại giấy XNTTHN, xác minh hư thế nào thì không cấp lại giấy 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 28/06/2018 - 16 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tại khoản 6 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định:

Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này, thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó”.

Căn cứ theo quy định trên thì những trường hợp đã từng xin Giấy XNTTHN để đăng ký kết hôn với người Trung Quốc nếu sau đó xin giấy XNTTHN để kết hôn với người khác thì phải nộp lại Giấy XNTTHN đã được cấp trước đó. Tuy nhiên, trên thực tế phát sinh nhiều trường hợp đương sự không còn giữ được Giấy XNTTHN nên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền đăng ký hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã có Công văn số 439/STP-HCTP hướng dẫn địa phương đối với những trường hợp không nộp được lại Giấy XNTTHN thì đề nghị UBND cấp xã chủ động xác minh trực tiếp tại địa phương (thông qua tổ trưởng dân phố, trưởng ấp/xóm, đoàn thể địa phương ....) để nắm thêm thông tin về tình trạng hôn nhân thực tế của công dân; sau đó yêu cầu công dân có văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình cũng như hệ quả pháp lý của việc cam đoan không đúng sự thật theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 15/2015/TT-BTP và thực hiện việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân theo quy định.

Như vậy, theo tinh thần hướng dẫn của Công văn cũng như theo quy định của pháp luật thì nếu qua kết quả xác minh đương sự chưa sử dụng Giấy XNTTHN theo mục đích đã yêu cầu (tức chưa đăng ký kết hôn với người Trung Quốc) thì UBND xã cấp lại Giấy XNTTHN theo yêu cầu của đương sự. Nếu kết quả xác minh đương sự đã sử dụng Giấy XNTTHN để kết hôn với người Trung Quốc thì UBND xã từ chối, không cấp lại Giấy XNTTHN với mục đích khác.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xác nhận tình trạng hôn nhân yếu tố nước ngoài
 Nội dung câu hỏi:

xin hỏi sở tư pháp. theo tinh thần công văn số  439/STP-HCTP ngày 12/04/2017. đối với trường hợp tước đây đã xin cấp giấy XNTTHn để dăng ký kết hôn với người Trung Quốc, tại Trung quốc, nay xin cấp giấy XNTTHN khác ( kết hôn với người nước ngoài khác, giấy củ không nạp lại được). theo công văn thì cần phải xác minh. vậy cho tôi hỏi kết quả xác minh hư thế nào thì được cấp lại giấy XNTTHN, xác minh hư thế nào thì không cấp lại giấy 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin hỏi sở tư pháp. theo tinh thần công văn số  439/STP-HCTP ngày 12/04/2017. đối với trường hợp tước đây đã xin cấp giấy XNTTHn để dăng ký kết hôn với người Trung Quốc, tại Trung quốc, nay xin cấp giấy XNTTHN khác ( kết hôn với người nước ngoài khác, giấy củ không nạp lại được). theo công văn thì cần phải xác minh. vậy cho tôi hỏi kết quả xác minh hư thế nào thì được cấp lại giấy XNTTHN, xác minh hư thế nào thì không cấp lại giấy 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: