(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giáo viên TT GDNN-GDTX có được nộp hồ sơ luân chuyển công tác năm học: 2018-2019
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/06/2018 - 08 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 21/06/2018 - 10 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Kinh gửi: Sở Nội Vụ

                Sở GD&ĐT Tây Ninh

                Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở GD&DT Tây Ninh

                Phòng GDCN - GDTX , Sở GD&ĐT Tây Ninh

 

Được biết Sở Giáo Dục Tây Ninh đang thực hiện Công văn số 2751/VP-KGVX ngày 23/5/2018 của của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của các giáo viên giảng dạy ở các trung tâm và nhu cầu của các trường trung học phổ thông.

Vậy xin hỏi thời gian nào Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân huyện (thành phố) thực hiện việc điều chuyển giáo viên, giáo viên TT GDNN-GDTX có nộp hồ sơ luân chuyển công tác về Sở hay không? Vì theo thông báo của Sở Giáo Dục Tây Ninh, hiện nay các giáo viên THPT đang nộp hồ sơ luân chuyển từ ngày 01/6/2018 đến 30/6/2018.

Trân trọng Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 25/06/2018 - 15 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

1. Về thời gian để giải quyết theo Công văn số 2751/VP-KGVX ngày 23/5/2018, Sở GDĐT sẽ có thông báo sau khi có chủ trương của UBND tỉnh

2. Mọi viên chức có nhu cầu xin chuyển công tác trong tỉnh đều được quyền nộp hồ sơ trong đợt này (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2018) tại Sở GDĐT Tây Ninh.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giáo viên TT GDNN-GDTX có được nộp hồ sơ luân chuyển công tác năm học: 2018-2019
 Nội dung câu hỏi:

Kinh gửi: Sở Nội Vụ

                Sở GD&ĐT Tây Ninh

                Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở GD&DT Tây Ninh

                Phòng GDCN - GDTX , Sở GD&ĐT Tây Ninh

 

Được biết Sở Giáo Dục Tây Ninh đang thực hiện Công văn số 2751/VP-KGVX ngày 23/5/2018 của của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của các giáo viên giảng dạy ở các trung tâm và nhu cầu của các trường trung học phổ thông.

Vậy xin hỏi thời gian nào Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân huyện (thành phố) thực hiện việc điều chuyển giáo viên, giáo viên TT GDNN-GDTX có nộp hồ sơ luân chuyển công tác về Sở hay không? Vì theo thông báo của Sở Giáo Dục Tây Ninh, hiện nay các giáo viên THPT đang nộp hồ sơ luân chuyển từ ngày 01/6/2018 đến 30/6/2018.

Trân trọng Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kinh gửi: Sở Nội Vụ

                Sở GD&ĐT Tây Ninh

                Phòng Tổ chức Cán bộ - Sở GD&DT Tây Ninh

                Phòng GDCN - GDTX , Sở GD&ĐT Tây Ninh

 

Được biết Sở Giáo Dục Tây Ninh đang thực hiện Công văn số 2751/VP-KGVX ngày 23/5/2018 của của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành rà soát về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của các giáo viên giảng dạy ở các trung tâm và nhu cầu của các trường trung học phổ thông.

Vậy xin hỏi thời gian nào Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân huyện (thành phố) thực hiện việc điều chuyển giáo viên, giáo viên TT GDNN-GDTX có nộp hồ sơ luân chuyển công tác về Sở hay không? Vì theo thông báo của Sở Giáo Dục Tây Ninh, hiện nay các giáo viên THPT đang nộp hồ sơ luân chuyển từ ngày 01/6/2018 đến 30/6/2018.

Trân trọng Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: