(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về đâị hội tdtt Tỉnh Tây Ninh Lần VIII
Người hỏi : Nguyễn Tuấn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/06/2018 - 14 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 25/06/2018 - 14 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Nếu không đại diện cho huyện nào có được đăng ký thi đấu môn cầu lông trong đại hội thể dục thể thao tỉnh tây ninh không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 04/07/2018 - 15 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở VHTTDL trả lời câu hỏi của ông/bà như sau:

 Căn cứ Phần III Đối tượng, điều kiện tham dự của Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII năm 2018, quy định cụ thể như sau:

“Mỗi địa phương, ngành: Được phép thành lập 01 đoàn thể thao đại diện cho đơn vị tham dự đại hội gồm có: 09 huyện, Thành phố Tây Ninh và các ngành: Công an, Giáo dục-Đào tạo, Quân đội (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ đội biên phòng, Liên đoàn lao động (LĐLĐ).”

           Như vậy, các vận động viên khi đăng ký tham gia Đại hội tỉnh thì chỉ có thể đăng ký cho 09 huyện, thành phố và các ngành: Công an, Giáo dục-Đào tạo, Quân đội, Bộ đội biên phòng, Liên đoàn lao động.

Nếu vận động viên không đại diện thi đấu cho huyện, thành phố thì có thể đăng ký cho các ngành như trên (nếu được sự đồng ý của các ngành).

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về đâị hội tdtt Tỉnh Tây Ninh Lần VIII
 Nội dung câu hỏi:

Nếu không đại diện cho huyện nào có được đăng ký thi đấu môn cầu lông trong đại hội thể dục thể thao tỉnh tây ninh không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nếu không đại diện cho huyện nào có được đăng ký thi đấu môn cầu lông trong đại hội thể dục thể thao tỉnh tây ninh không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: