(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: không được cử đi học có được xét vào ngạch chuyên viên không?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/06/2018 - 08 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 25/06/2018 - 14 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

không được cử đi học có được xét vào ngạch chuyên viên không? khi công chức cấp xã từ ngạch chuyên viên cao đẳng hệ số 2.1 nay muốn đi học đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, do tự đi học không được cơ quan cử đi vậy sao kho ra trường có bằng tốt nghiệp đại học có được xét vào ngạch chuyên viên với bằng đại học không. trường hợp xã có như cầu thì được xét không, còn trường hợp UBND xã không nhu cầu thì tôi có được tham gia thi nâng ngạch chuyên viên không. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/06/2018 - 09 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
       Tại điểm đ khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, quy định: cán bộ, công chức cấp xã đang hưởng ngạch bậc lương hành chính, nếu sau đó có thay đổi trình độ chuyên môn (Trung cấp, Cao Đẳng nâng lên Đại học) do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp được xếp lương theo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ. Quyết định xếp lại ngạch theo trình độ chuyên môn hiện có thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện.
          Đối với cán bộ, công chức cấp xã không có quy định thi nâng ngạch như cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ Phòng Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể hơn. Phòng XDCQ&CTTN (0276.3824492) cám ơn câu hỏi của bạn./."

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: không được cử đi học có được xét vào ngạch chuyên viên không?
 Nội dung câu hỏi:

không được cử đi học có được xét vào ngạch chuyên viên không? khi công chức cấp xã từ ngạch chuyên viên cao đẳng hệ số 2.1 nay muốn đi học đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, do tự đi học không được cơ quan cử đi vậy sao kho ra trường có bằng tốt nghiệp đại học có được xét vào ngạch chuyên viên với bằng đại học không. trường hợp xã có như cầu thì được xét không, còn trường hợp UBND xã không nhu cầu thì tôi có được tham gia thi nâng ngạch chuyên viên không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

không được cử đi học có được xét vào ngạch chuyên viên không? khi công chức cấp xã từ ngạch chuyên viên cao đẳng hệ số 2.1 nay muốn đi học đại học để nâng cao trình độ chuyên môn, do tự đi học không được cơ quan cử đi vậy sao kho ra trường có bằng tốt nghiệp đại học có được xét vào ngạch chuyên viên với bằng đại học không. trường hợp xã có như cầu thì được xét không, còn trường hợp UBND xã không nhu cầu thì tôi có được tham gia thi nâng ngạch chuyên viên không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: