(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội vụ
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/06/2018 - 10 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 16 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định có trình độ ngoại ngữ tương đương bật 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam Theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT là những loại nào tôi có đọc  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT nhưng không hiểu nhờ Sở Nội vụ cho biết các chứng chỉ A, B, C thì loại nào phù hợp, loại nào không phù hợp theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND khi thực hiện việc bổ nhiệm. Chứng chỉ B1 thông thường chỉ có giá trị 1 năm trường hợp B1 sẽ được tính như thế nào trong việc bổ nhiệm có chứng chỉ B1 là được hay chứng chỉ B1 phải còn hiệu lực?Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 22/06/2018 - 16 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

      Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 (QĐ số 66) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 (khung 6 bậc) đều được xây dựng tương thích với Khung tham chiếu Châu Âu (CEFR).

      Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất giá trị tương đương của chứng chỉ Chương trình Tiếng Anh thực hành A,  B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993  với khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) tại Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/11/2014 và Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016. Sở Nội vụ hướng dẫn để bạn tham khảo thêm.

      Về điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm thì văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phải còn hiệu lực.

Phòng CCVC 02763839968

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định có trình độ ngoại ngữ tương đương bật 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam Theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT là những loại nào tôi có đọc  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT nhưng không hiểu nhờ Sở Nội vụ cho biết các chứng chỉ A, B, C thì loại nào phù hợp, loại nào không phù hợp theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND khi thực hiện việc bổ nhiệm. Chứng chỉ B1 thông thường chỉ có giá trị 1 năm trường hợp B1 sẽ được tính như thế nào trong việc bổ nhiệm có chứng chỉ B1 là được hay chứng chỉ B1 phải còn hiệu lực?Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định có trình độ ngoại ngữ tương đương bật 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam Theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT là những loại nào tôi có đọc  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT nhưng không hiểu nhờ Sở Nội vụ cho biết các chứng chỉ A, B, C thì loại nào phù hợp, loại nào không phù hợp theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND khi thực hiện việc bổ nhiệm. Chứng chỉ B1 thông thường chỉ có giá trị 1 năm trường hợp B1 sẽ được tính như thế nào trong việc bổ nhiệm có chứng chỉ B1 là được hay chứng chỉ B1 phải còn hiệu lực?Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: