(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CÂU HỎI GỬI GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
Người hỏi : Nguyễn Văn A     Số điện thoại: xxx     Email: xxx     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 05/06/2018 - 20 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 07 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin được gửi câu hỏi đến Giám Đốc sở y tế Tây Ninh. Theo tôi được biết chế độ độc hại đặc thù cho chương trình phòng chống lao ở các tuyến xã trong tỉnh Tây Ninh thì 85 xã, phường, thị trấn của 8 huyện thị mỗi xã thì có 1 cán bộ chuyên trách lao, cán bộ chuyên trách đó được hưởng chế độ độc hại là 0,4% và chế độ đặc thù là 70%. Mà trên thực tế 10 xã của huyện Tân Biên thì cán bộ chuyên trách lao chỉ được hưởng 0,1% chế độ độc hại và không có phần trăm nào chế độ đặc thù. Cùng là cán bộ thực hiện cùng chương trình vậy tại sao sở y tế lại có những quyết định chế độ ưu đãi khác nhau trong cùng một tỉnh. Tôi gửi câu hỏi trên rất mong nhận được sự quan tâm và đề nghị giám đốc sở y tế Tây Ninh xem xét lại đồng thời có cách giải quyết thích đáng. Chân thành!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 11/06/2018 - 15 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên Sở Y tế xin cảm ơn sự quan tâm, cũng như câu hỏi bạn gửi tới Sở Y tế. Sở Y tế trả lời của bạn như sau:

- Về chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm, thực hiện công văn số 6608/BYT-TCCB ngày 22/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế, Sở Y tế phê duyệt chế độ phụ cấp đội hại đối với viên chức thực hiện công tác phòng chống lao như sau:

+ Mức 1, hệ số 0,1 áp dụng đối với những người:  Gián tiếp phục vụ bệnh nhân tâm thần, lao, truyền nhiễm, phong.

+ Mức 4, hệ số 0,4 áp dụng đối với những người: Trực tiếp phục vụ bệnh nhân mắc bệnh HIV/AIDS, bệnh dại, bệnh truyền nhiễm, bệnh lao ở các bệnh viện, viện chuyên khoa, các khoa truyền nhiễm và khoa lao ở các bệnh viện đa khoa;

Căn cứ quy định trên, trong thời gian qua Sở Y tế phê duyệt cho đối tượng thực hiện công tác công tác lao tại các Trạm Y tế ở mức 0,1.

- Về chế độ ưu đãi nghề mức 70%, thực hiện Nghị định số 56 /2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC của liên Bộ: Y tế - Nội vụ - Tài chính ngày 19/01/2012 hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập quy định tại Nghị định số 56 /2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và kết quả cuộc hợp thống nhất trong toàn ngành y tế, Sở Y tế phê duyệt cho mỗi 01 Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 01 đối tượng trực tiếp làm công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân lao tại Trạm Y tế được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 70%. Tuy nhiên để đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC, thì đối tượng đó phải đảm bảo các quy định trên: có chuyên môn phù hợp theo quy định; phải có quyết định phân công thực hiện công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân lao; đồng thời phải thường xuyên trực tiếp thực hiện công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân lao.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Y tế gửi đến bạn được biết.

Thân ái !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CÂU HỎI GỬI GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
 Nội dung câu hỏi:

Xin được gửi câu hỏi đến Giám Đốc sở y tế Tây Ninh. Theo tôi được biết chế độ độc hại đặc thù cho chương trình phòng chống lao ở các tuyến xã trong tỉnh Tây Ninh thì 85 xã, phường, thị trấn của 8 huyện thị mỗi xã thì có 1 cán bộ chuyên trách lao, cán bộ chuyên trách đó được hưởng chế độ độc hại là 0,4% và chế độ đặc thù là 70%. Mà trên thực tế 10 xã của huyện Tân Biên thì cán bộ chuyên trách lao chỉ được hưởng 0,1% chế độ độc hại và không có phần trăm nào chế độ đặc thù. Cùng là cán bộ thực hiện cùng chương trình vậy tại sao sở y tế lại có những quyết định chế độ ưu đãi khác nhau trong cùng một tỉnh. Tôi gửi câu hỏi trên rất mong nhận được sự quan tâm và đề nghị giám đốc sở y tế Tây Ninh xem xét lại đồng thời có cách giải quyết thích đáng. Chân thành!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin được gửi câu hỏi đến Giám Đốc sở y tế Tây Ninh. Theo tôi được biết chế độ độc hại đặc thù cho chương trình phòng chống lao ở các tuyến xã trong tỉnh Tây Ninh thì 85 xã, phường, thị trấn của 8 huyện thị mỗi xã thì có 1 cán bộ chuyên trách lao, cán bộ chuyên trách đó được hưởng chế độ độc hại là 0,4% và chế độ đặc thù là 70%. Mà trên thực tế 10 xã của huyện Tân Biên thì cán bộ chuyên trách lao chỉ được hưởng 0,1% chế độ độc hại và không có phần trăm nào chế độ đặc thù. Cùng là cán bộ thực hiện cùng chương trình vậy tại sao sở y tế lại có những quyết định chế độ ưu đãi khác nhau trong cùng một tỉnh. Tôi gửi câu hỏi trên rất mong nhận được sự quan tâm và đề nghị giám đốc sở y tế Tây Ninh xem xét lại đồng thời có cách giải quyết thích đáng. Chân thành!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: