(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ĐÓNG GÓP ĐỂ CHỈNH TRANG BỘ MẶT ĐÔ THỊ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: HT - TN
Ngày hỏi: 05/06/2018 - 19 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 07 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang sống tại huyện Hòa Thành, từ trước Tết tôi thấy Huyện có trang bị các bồn hoa dọc các đường trung tâm của Thị trấn Hòa Thành. Bản thân nhận thấy, giải pháp hay nhưng cách làm còn xuề xòa, nữa vời; bồn thì to nhưng chỉ trồng hoa be bé, không hợp, không đẹp - nhưng cũng gọi là TẠM ĐƯỢC qua 3 ngày Tết. Không hiểu gì lý do gì mà sứ mệnh của các bồn hoa cứ còn hoài, trong khi rất nhiều bồn hoa cây đã bị chết, có nhiều nhà còn linh động chuyển đổi phương thức sử dụng sang làm bồn chứa rác, .... Bộ mặt đô thị như vậy có hợp lý không? Thiết nghĩ sau này khi tham mưu, cần quán triệt kỹ với cấp dưới là bày ra thì phải biết dọn dẹp trở lại, đừng để công việc của mình bày ra mà ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng, bộ mặt của địa phương. Cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 09/06/2018 - 10 Giờ 15 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến góp ý của Nhân dân. UBND huyện sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra và khắc phục ngay tình hình nêu trên; đồng thời có kế hoạch và chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị của huyện, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn huyện.

UBND huyện rất mong nhận được góp ý của Nhân dân để công tác quản lý Nhà nước ngày càng tốt hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ĐÓNG GÓP ĐỂ CHỈNH TRANG BỘ MẶT ĐÔ THỊ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang sống tại huyện Hòa Thành, từ trước Tết tôi thấy Huyện có trang bị các bồn hoa dọc các đường trung tâm của Thị trấn Hòa Thành. Bản thân nhận thấy, giải pháp hay nhưng cách làm còn xuề xòa, nữa vời; bồn thì to nhưng chỉ trồng hoa be bé, không hợp, không đẹp - nhưng cũng gọi là TẠM ĐƯỢC qua 3 ngày Tết. Không hiểu gì lý do gì mà sứ mệnh của các bồn hoa cứ còn hoài, trong khi rất nhiều bồn hoa cây đã bị chết, có nhiều nhà còn linh động chuyển đổi phương thức sử dụng sang làm bồn chứa rác, .... Bộ mặt đô thị như vậy có hợp lý không? Thiết nghĩ sau này khi tham mưu, cần quán triệt kỹ với cấp dưới là bày ra thì phải biết dọn dẹp trở lại, đừng để công việc của mình bày ra mà ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng, bộ mặt của địa phương. Cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang sống tại huyện Hòa Thành, từ trước Tết tôi thấy Huyện có trang bị các bồn hoa dọc các đường trung tâm của Thị trấn Hòa Thành. Bản thân nhận thấy, giải pháp hay nhưng cách làm còn xuề xòa, nữa vời; bồn thì to nhưng chỉ trồng hoa be bé, không hợp, không đẹp - nhưng cũng gọi là TẠM ĐƯỢC qua 3 ngày Tết. Không hiểu gì lý do gì mà sứ mệnh của các bồn hoa cứ còn hoài, trong khi rất nhiều bồn hoa cây đã bị chết, có nhiều nhà còn linh động chuyển đổi phương thức sử dụng sang làm bồn chứa rác, .... Bộ mặt đô thị như vậy có hợp lý không? Thiết nghĩ sau này khi tham mưu, cần quán triệt kỹ với cấp dưới là bày ra thì phải biết dọn dẹp trở lại, đừng để công việc của mình bày ra mà ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng, bộ mặt của địa phương. Cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: