(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi Sở GTVT Tỉnh- Nhờ làm cống thoát nước Đường tỉnh lộ 786 qua đoạn xã Thanh Điền
Người hỏi : tở chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã Thanh Điền
Ngày hỏi: 05/06/2018 - 19 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 07 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Những năm qua người dân có ý kiến là nước ngập đoạn đường tỉnh lộ 786 khúc ấp thanh Thuận, xã thanh Điền huyện Châu Thành Tây Ninh

Mỗi khi vào mùa mưa là ngập suốt tràn lan, rất khó khăn cho người đi đường, mà dân khu này ý kiến mà không chưa thực hiện được, hoặc ý kiến thì kêu người dân đề nghị lên Sở GTVT luôn chứ UBND huyên không quản lý tuyến đường này nên cũng không gởi ý kiến người dân lên giúp được.

 

Mong Sở GTVT tỉnh Tây Ninh làm giúp cóng thoát nước đoạn đường này, đã nhiều năm rồi từ khi làm nâng cấp đường năm 2013 đến nay thì năm nào cũng mùa mưa là ngập, đọng lại rất nhiều ảnh hưởng cho người đi qua đây, nước văng tung té,...

xin cảm ơn mong giúp đỡ sớm


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 15/06/2018 - 07 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giao thông vận tải xin trả lời câu hỏi:

- Về việc xử lý ngập nước cục bộ tại khu vực Ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền trên đường ĐT786. Hiện nay, Sở GTVT Tây Ninh đã khảo sát xong việc lắp đặt mương thoát nước tại khu vực nêu trên, dự kiến triển khai thi công trong quý III/2018.

Xin cảm ơn ý kiến của quý ông (bà)./. 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi Sở GTVT Tỉnh- Nhờ làm cống thoát nước Đường tỉnh lộ 786 qua đoạn xã Thanh Điền
 Nội dung câu hỏi:

Những năm qua người dân có ý kiến là nước ngập đoạn đường tỉnh lộ 786 khúc ấp thanh Thuận, xã thanh Điền huyện Châu Thành Tây Ninh

Mỗi khi vào mùa mưa là ngập suốt tràn lan, rất khó khăn cho người đi đường, mà dân khu này ý kiến mà không chưa thực hiện được, hoặc ý kiến thì kêu người dân đề nghị lên Sở GTVT luôn chứ UBND huyên không quản lý tuyến đường này nên cũng không gởi ý kiến người dân lên giúp được.

 

Mong Sở GTVT tỉnh Tây Ninh làm giúp cóng thoát nước đoạn đường này, đã nhiều năm rồi từ khi làm nâng cấp đường năm 2013 đến nay thì năm nào cũng mùa mưa là ngập, đọng lại rất nhiều ảnh hưởng cho người đi qua đây, nước văng tung té,...

xin cảm ơn mong giúp đỡ sớm

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Những năm qua người dân có ý kiến là nước ngập đoạn đường tỉnh lộ 786 khúc ấp thanh Thuận, xã thanh Điền huyện Châu Thành Tây Ninh

Mỗi khi vào mùa mưa là ngập suốt tràn lan, rất khó khăn cho người đi đường, mà dân khu này ý kiến mà không chưa thực hiện được, hoặc ý kiến thì kêu người dân đề nghị lên Sở GTVT luôn chứ UBND huyên không quản lý tuyến đường này nên cũng không gởi ý kiến người dân lên giúp được.

 

Mong Sở GTVT tỉnh Tây Ninh làm giúp cóng thoát nước đoạn đường này, đã nhiều năm rồi từ khi làm nâng cấp đường năm 2013 đến nay thì năm nào cũng mùa mưa là ngập, đọng lại rất nhiều ảnh hưởng cho người đi qua đây, nước văng tung té,...

xin cảm ơn mong giúp đỡ sớm

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: