(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: GÓP Ý
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Biên - TN
Ngày hỏi: 05/06/2018 - 19 Giờ 55 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 07 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi thường đi công tác nhiều địa phương trong tỉnh, tôi thường thấy nhiều nơi thường có tình trạng: cờ Tổ Quốc tuy được treo nhưng không được tôn trọng lắm: nhiều nơi nhất là ở trên các cổng Khu dân cư ấp văn hóa hoặc tại các Cây Xăng thì cờ không còn là cờ nữa (bạc màu, rách tan nát, ...). Thiết nghĩ cần có chế tài hoặc biện pháp phù hợp với các nơi treo cờ Tổ Quốc như thế này.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 12/06/2018 - 14 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh xin ghi nhận và có ý kiến trả lời cho phản ánh của ông/bà về việc treo cờ tổ quốc không đúng quy định như sau:

- Việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện nay chỉ áp dụng cho hành vi treo cờ Tổ quốc sai quy định trong khu vực tổ chức lễ hội (quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch và quảng cáo), cụ thể:

Điều 15. Vi phạm về nếp sống văn hóa

1.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a)

b) Treo cờ Tổ quốc ở khu vực lễ hội không cao hơn, không trang trọng hơn các cờ hội.”

- Việc quy định các trường hợp treo cờ khác được thực hiện theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn việc treo cờ, cụ thể như: Công văn số 60/SVHTTDL-NVVH ngày 17/01/2014, Công văn số 48/SVHTTDL-NVVH ngày 13/01/2015, Công văn số 199/SVHTTDL-NVVH ngày 26/02/2015, Công văn số 348/SVHTTDL-QLVH ngày 23/4/2018. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các Phòng Văn hóa, Thông tin huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện treo cờ Tổ quốc đúng quy định; kiểm tra các trường hợp treo cờ không đúng hướng dẫn trên địa bàn, nhắc nhở nhân dân tháo dỡ cờ cũ, rách, bạc màu...

Trân trọng ./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: GÓP Ý
 Nội dung câu hỏi:

Tôi thường đi công tác nhiều địa phương trong tỉnh, tôi thường thấy nhiều nơi thường có tình trạng: cờ Tổ Quốc tuy được treo nhưng không được tôn trọng lắm: nhiều nơi nhất là ở trên các cổng Khu dân cư ấp văn hóa hoặc tại các Cây Xăng thì cờ không còn là cờ nữa (bạc màu, rách tan nát, ...). Thiết nghĩ cần có chế tài hoặc biện pháp phù hợp với các nơi treo cờ Tổ Quốc như thế này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi thường đi công tác nhiều địa phương trong tỉnh, tôi thường thấy nhiều nơi thường có tình trạng: cờ Tổ Quốc tuy được treo nhưng không được tôn trọng lắm: nhiều nơi nhất là ở trên các cổng Khu dân cư ấp văn hóa hoặc tại các Cây Xăng thì cờ không còn là cờ nữa (bạc màu, rách tan nát, ...). Thiết nghĩ cần có chế tài hoặc biện pháp phù hợp với các nơi treo cờ Tổ Quốc như thế này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: