(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cải chính họ
Người hỏi : Hoàng Nhật Thiên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/06/2018 - 08 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 16 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên là Trần Văn An ; vợ Tôi Nguyễn Thị Anh, con thứ nhất của tôi theo họ của Tôi là Trần Văn B, con thứ hai của tôi mang họ mẹ là Nguyễn Anh Đào. xin cho tôi hỏi con tôi Nguyễn ANh Đào sao này muốn đổi lại họ của Cha là họ Trần được không xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 15/06/2018 - 10 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tại điểm a Khoản 1 Điều 27 Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định:

“Điều 27. Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong những trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;”

Vì vậy, trường  hợp con của bạn nếu đã đăng ký khai sinh theo họ mẹ thì căn cứ quy định trên có thể thay đổi theo họ cha.

Chúng tôi chỉ trả lời theo quy định của pháp luật tại thời điểm hiện nay. Riêng việc sau này có thay đổi được hay không còn tùy thuộc vào quy định pháp luật tại thời điểm yêu cầu thay đổi.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cải chính họ
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tên là Trần Văn An ; vợ Tôi Nguyễn Thị Anh, con thứ nhất của tôi theo họ của Tôi là Trần Văn B, con thứ hai của tôi mang họ mẹ là Nguyễn Anh Đào. xin cho tôi hỏi con tôi Nguyễn ANh Đào sao này muốn đổi lại họ của Cha là họ Trần được không xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên là Trần Văn An ; vợ Tôi Nguyễn Thị Anh, con thứ nhất của tôi theo họ của Tôi là Trần Văn B, con thứ hai của tôi mang họ mẹ là Nguyễn Anh Đào. xin cho tôi hỏi con tôi Nguyễn ANh Đào sao này muốn đổi lại họ của Cha là họ Trần được không xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: