(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CONG VAN TIEU HUY
Người hỏi : CONG TY TNHH PARK CORP VN     Số điện thoại: 0164 258 0016     Email: nhung.pcv@parkcorp.co.kr     Địa chỉ: KCN TRANG BANG - TAY NINH
Ngày hỏi: 06/06/2018 - 08 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 07 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

em muốn hỏi thời gian Sở tài nguyên giải quyết trả lời công văn của doanh nghiệp nộp hồ sơ xin tiêu hủy là bao nhiêu ngày? công ty em vẫn đang chờ STN trả lời công văn để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của nhà nước, mà sao thời gian lâu quá vẫn chưa nhận được trả lời từ STN. 

Ngày 22/5/2018 bên em đã nộp công văn lên STN

Mong nhận được câu trả lời sớm từ STN


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 14/06/2018 - 15 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có VB trả lời  ( đính kèm VB trả lời)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CONG VAN TIEU HUY
 Nội dung câu hỏi:

em muốn hỏi thời gian Sở tài nguyên giải quyết trả lời công văn của doanh nghiệp nộp hồ sơ xin tiêu hủy là bao nhiêu ngày? công ty em vẫn đang chờ STN trả lời công văn để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của nhà nước, mà sao thời gian lâu quá vẫn chưa nhận được trả lời từ STN. 

Ngày 22/5/2018 bên em đã nộp công văn lên STN

Mong nhận được câu trả lời sớm từ STN

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em muốn hỏi thời gian Sở tài nguyên giải quyết trả lời công văn của doanh nghiệp nộp hồ sơ xin tiêu hủy là bao nhiêu ngày? công ty em vẫn đang chờ STN trả lời công văn để tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của nhà nước, mà sao thời gian lâu quá vẫn chưa nhận được trả lời từ STN. 

Ngày 22/5/2018 bên em đã nộp công văn lên STN

Mong nhận được câu trả lời sớm từ STN

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: