(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hợp đồng vay đất
Người hỏi : công dan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/06/2018 - 08 Giờ 54 phút     Ngày chuyển: 07/06/2018 - 16 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

xin cho tôi hỏi tôi có thuê đất của anh A. chúng tôi làm hợp đồng thuê đất giữa tôi và anh A, tôi có đến UBND xã để chứng thực chữ ký hai bên thì được anh tư pháp giải thích là hợp đồng thuê đất giữa công dân với nhau hai bên tự thỏa thuận, chứng thực chữ ký không ký được vì nghị định 23 quy định không chứng thực chữ ký có mang nội dung là hợp đồng, xin cho tôi hỏi giờ tôi phải chứng hợp đồng thuê đất giữa tôi và anh A ở đâu.

chân thành cảm ơn'


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 15/06/2018 - 10 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch quy định:

“Điều 25. Trường hợp không được chứng thực chữ ký

4. Giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 24 của Nghị định này hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Do vậy, trường hợp của bạn là hợp đồng thuê đất nên căn cứ quy định trên UBND cấp xã từ chối chứng thực chữ ký là đúng quy định.

2. Tại điểm d Khoản 2 và khoản 6 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định:

“ Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.”

Căn cứ quy định trên, bạn có thể liên hệ với UBND cấp xã nơi có đất để đề nghị chứng thực hợp đồng thuê đất.

Ngoài ra, nếu bạn không yêu cầu UBND cấp xã chứng thực thì có thể liên hệ với bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào trên địa bàn tỉnh (nơi có đất) để công chứng hợp đồng thuê đất trên

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hợp đồng vay đất
 Nội dung câu hỏi:

xin cho tôi hỏi tôi có thuê đất của anh A. chúng tôi làm hợp đồng thuê đất giữa tôi và anh A, tôi có đến UBND xã để chứng thực chữ ký hai bên thì được anh tư pháp giải thích là hợp đồng thuê đất giữa công dân với nhau hai bên tự thỏa thuận, chứng thực chữ ký không ký được vì nghị định 23 quy định không chứng thực chữ ký có mang nội dung là hợp đồng, xin cho tôi hỏi giờ tôi phải chứng hợp đồng thuê đất giữa tôi và anh A ở đâu.

chân thành cảm ơn'

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

xin cho tôi hỏi tôi có thuê đất của anh A. chúng tôi làm hợp đồng thuê đất giữa tôi và anh A, tôi có đến UBND xã để chứng thực chữ ký hai bên thì được anh tư pháp giải thích là hợp đồng thuê đất giữa công dân với nhau hai bên tự thỏa thuận, chứng thực chữ ký không ký được vì nghị định 23 quy định không chứng thực chữ ký có mang nội dung là hợp đồng, xin cho tôi hỏi giờ tôi phải chứng hợp đồng thuê đất giữa tôi và anh A ở đâu.

chân thành cảm ơn'

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: