(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cán bộ và công chức giả chữ ký để giải quyết TTHC
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/04/2018 - 12 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 17/04/2018 - 13 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

cán bộ và công chức giả chữ ký để giải quyết  TTHC tại ubnd xã cho người dân việc làm sai trầm trọng mà chỉ cho làm lại hồ sơ không kiểm diểm và kỷ luật. việc đưa mức xử lý như vậy tôi cảm thấy quá nhẹ, xin cho hỏi hành vi này tôi phản ánh đến bộ phận nào của tỉnh để giải quyết. tôi có đầy đủ chứng ký được lưu trên phần mềm một cửa


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 18/04/2018 - 08 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn bạn đã đặt câu hỏi 

Trả lời câu hỏi của bạn: tất cả các phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, bạn có thể gửi về Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh - số đt 0273.813363 hoặc gửi phản ánh, kiến nghị qua địa chỉ email:  kiemsoattthc@tayninh.gov.vn.

Trân trọng !


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cán bộ và công chức giả chữ ký để giải quyết TTHC
 Nội dung câu hỏi:

cán bộ và công chức giả chữ ký để giải quyết  TTHC tại ubnd xã cho người dân việc làm sai trầm trọng mà chỉ cho làm lại hồ sơ không kiểm diểm và kỷ luật. việc đưa mức xử lý như vậy tôi cảm thấy quá nhẹ, xin cho hỏi hành vi này tôi phản ánh đến bộ phận nào của tỉnh để giải quyết. tôi có đầy đủ chứng ký được lưu trên phần mềm một cửa

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cán bộ và công chức giả chữ ký để giải quyết  TTHC tại ubnd xã cho người dân việc làm sai trầm trọng mà chỉ cho làm lại hồ sơ không kiểm diểm và kỷ luật. việc đưa mức xử lý như vậy tôi cảm thấy quá nhẹ, xin cho hỏi hành vi này tôi phản ánh đến bộ phận nào của tỉnh để giải quyết. tôi có đầy đủ chứng ký được lưu trên phần mềm một cửa

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: