(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công chức bị trù dập sau khi phản ánh việc làm tại cơ quan
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/04/2018 - 11 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 19/04/2018 - 15 Giờ 09 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Sở Nội vụ Chuyển trả câu hỏi có mã: 5212 - Vào lúc 19/04/2018 - 19 Giờ 08 phút Ghi chú: câu hỏi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện của anh/chị hỏi đang công tác

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công chức bị trù dập sau khi phản ánh việc làm tại cơ quan
 Nội dung câu hỏi:

tôi bị lãnh đạo xã và một vài công chức có hành vi vu khống trù đập tôi bảo vệ quyền lợi của tôi với cơ quan nào  ?

tôi bị luân chuyển do phản ánh việc làm của lãnh đạo xã, tôi có quyền khiếu nại quyết định luân chuyển bố trí việc làm đó không? khi công việc tôi làm điều hoàn thành tốt nhiệm vụ. tôi phản ánh và bị luân chuyển chỉ vì vạch áo cho người khác xem lưng. trên mạng vừa qua có một em học sinh tố giác cô giáo không giản bài được mọi cấp chính quyền ủng hộ và bảo vệ.  còn tôi tố giác việc làm sai của cơ quan ai sẽ bảo vệ tôi!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi bị lãnh đạo xã và một vài công chức có hành vi vu khống trù đập tôi bảo vệ quyền lợi của tôi với cơ quan nào  ?

tôi bị luân chuyển do phản ánh việc làm của lãnh đạo xã, tôi có quyền khiếu nại quyết định luân chuyển bố trí việc làm đó không? khi công việc tôi làm điều hoàn thành tốt nhiệm vụ. tôi phản ánh và bị luân chuyển chỉ vì vạch áo cho người khác xem lưng. trên mạng vừa qua có một em học sinh tố giác cô giáo không giản bài được mọi cấp chính quyền ủng hộ và bảo vệ.  còn tôi tố giác việc làm sai của cơ quan ai sẽ bảo vệ tôi!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: