(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh lần 2 vì lần 1 UBND huyện Châu Thành không trả lời thỏa đáng như trước
Người hỏi : tổ chức     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: huyện Châu Thành
Ngày hỏi: 17/04/2018 - 08 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 17/04/2018 - 09 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính nhờ cổng thông tin gửi lên Sở Nội vụ giúp: vì UBND huyện Châu Thành hỏi mà trả lời cũng như không, để thời gian rồi trôi qua chứ không thấy trả lời.

Có đính kèm câu trả lời như file như trên

Bởi vì chúng tôi đã hỏi nhiều vấn đề mà cứ trả lời cho có như vậy \

Lúc trước tết Nguyên Đán 2018 thì chúng tôi có ý kiến sửa đoạn đường hụt hang ở ấp Thanh trung xã Thành điền tới Cầu Gò Chai, đoạn đường này mới mà hư hỏng nặng quá, rồi nói sẽ sửa chữa trước Tết 2018, rồi cũng thấy sửa nhưng rồi sao , sửa như cho có thôi chứ ai đi qua đây thì thấy đường mới làm 2013 mà giờ hư như đường 10 năm vậy đó, dặm vá mà không đổ nhựa lại, để xe đi rồi làm hụt hang suốt

vậy nhờ Cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng giúp, còn nếu hẹn thời gian trả lời thì phải có chính xác cho người dân ta biết, vì mỗi ngày trôi qua là :

1/ người dân đi qua đoạn đường này phải lo sợ, khói bụi mịt mờ...

2/ Người dân chờ là những cán bộ lão xã đó hạnh họe, thích thì làm không thì bắt chờ đợi, đi kí giấy mà phải đi vòng vòng... chờ đợi mệt cho người dân, mệt cho cán bộ phải đi... 

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 17/04/2018 - 10 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyệnđã chuyển câu trả lời của quý ông bà đến BAn quản lý DA ĐT và XD, đơn  vị gởi trả lời về UBND huyện, gửi kèm file


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kính gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh lần 2 vì lần 1 UBND huyện Châu Thành không trả lời thỏa đáng như trước
 Nội dung câu hỏi:

Kính nhờ cổng thông tin gửi lên Sở Nội vụ giúp: vì UBND huyện Châu Thành hỏi mà trả lời cũng như không, để thời gian rồi trôi qua chứ không thấy trả lời.

Có đính kèm câu trả lời như file như trên

Bởi vì chúng tôi đã hỏi nhiều vấn đề mà cứ trả lời cho có như vậy \

Lúc trước tết Nguyên Đán 2018 thì chúng tôi có ý kiến sửa đoạn đường hụt hang ở ấp Thanh trung xã Thành điền tới Cầu Gò Chai, đoạn đường này mới mà hư hỏng nặng quá, rồi nói sẽ sửa chữa trước Tết 2018, rồi cũng thấy sửa nhưng rồi sao , sửa như cho có thôi chứ ai đi qua đây thì thấy đường mới làm 2013 mà giờ hư như đường 10 năm vậy đó, dặm vá mà không đổ nhựa lại, để xe đi rồi làm hụt hang suốt

vậy nhờ Cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng giúp, còn nếu hẹn thời gian trả lời thì phải có chính xác cho người dân ta biết, vì mỗi ngày trôi qua là :

1/ người dân đi qua đoạn đường này phải lo sợ, khói bụi mịt mờ...

2/ Người dân chờ là những cán bộ lão xã đó hạnh họe, thích thì làm không thì bắt chờ đợi, đi kí giấy mà phải đi vòng vòng... chờ đợi mệt cho người dân, mệt cho cán bộ phải đi... 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính nhờ cổng thông tin gửi lên Sở Nội vụ giúp: vì UBND huyện Châu Thành hỏi mà trả lời cũng như không, để thời gian rồi trôi qua chứ không thấy trả lời.

Có đính kèm câu trả lời như file như trên

Bởi vì chúng tôi đã hỏi nhiều vấn đề mà cứ trả lời cho có như vậy \

Lúc trước tết Nguyên Đán 2018 thì chúng tôi có ý kiến sửa đoạn đường hụt hang ở ấp Thanh trung xã Thành điền tới Cầu Gò Chai, đoạn đường này mới mà hư hỏng nặng quá, rồi nói sẽ sửa chữa trước Tết 2018, rồi cũng thấy sửa nhưng rồi sao , sửa như cho có thôi chứ ai đi qua đây thì thấy đường mới làm 2013 mà giờ hư như đường 10 năm vậy đó, dặm vá mà không đổ nhựa lại, để xe đi rồi làm hụt hang suốt

vậy nhờ Cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng giúp, còn nếu hẹn thời gian trả lời thì phải có chính xác cho người dân ta biết, vì mỗi ngày trôi qua là :

1/ người dân đi qua đoạn đường này phải lo sợ, khói bụi mịt mờ...

2/ Người dân chờ là những cán bộ lão xã đó hạnh họe, thích thì làm không thì bắt chờ đợi, đi kí giấy mà phải đi vòng vòng... chờ đợi mệt cho người dân, mệt cho cán bộ phải đi... 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: