(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Vây thi dung tra loi
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/04/2018 - 17 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 16/04/2018 - 08 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:
Người hỏi : Nguyễn Duy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 09/04/2018 - 14 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 09/04/2018 - 15 Giờ 55 phút
Nội dung câu hỏi:
Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh,
 
Tôi xin được phép gửi một câu hỏi liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập như sau:
 
Căn cứ theo Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT quy định: "Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường công lập, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường tư thục sau khi thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nếu nhà trường đã có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng trường."
 
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định: "Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh".
 
Như vậy, 02 quy định trên là mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau, nhiều địa phương trên cả nước đều hiểu một cách khác nhau về vấn đề này.
Về mặt pháp lý, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV không có nội dung điều chỉnh, thay thế trong điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành liên quan đến Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, cụ thể về nội dung bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS, mặt khác hiện nay Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT vẫn còn hiệu lực, chưa bị thay thế nội dung nào.
Về mặt thẩm quyền phân cấp quản lý, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT giao trực tiếp thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS cho Trưởng phòng GDĐT, không phải thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện nên nói cách khác Chủ tịch UBND huyện không có thẩm quyền để phân cấp, phân công nhiệm vụ bổ nhiệm cho Trưởng phòng GDĐT, bởi đây là nhiệm vụ mặc định theo quy định pháp luật.
 
Xin hỏi: Như vậy, hiện nay đối với thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng trường THCS công lập là thuộc thẩm quyền của ai? Kính mong các Sở ngành lưu tâm, giúp đỡ giải đáp khó khăn, vướng mắc này.
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo      
Thời gian trả lời: 11/04/2018 - 10 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường THCS công lập hiện nay của tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm hiện nay của tỉnh, đề nghị bạn tìm hiểu nội dung 02 văn bản nêu trên.

Trân trọng./.

 

Dạ thưa mấy ông PTC sở GD. Tôi tìm hết trên internet không có 2 văn bản trên. Mấy ông có thể gởi qua hệ thống này được không ?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 16/04/2018 - 15 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

I. Các file liên quan đến câu hỏi của bạn có tại Cổng thông tin điện tử Tây Ninh (https://tayninh.gov.vn)

- 31/2013/QĐ-UBND tại địa chỉ https://congbao.tayninh.gov.vn/TimKiem.aspx?TuKhoa=31/2013/Q%C4%90-UBNd&PhamVi=C%C3%B4ng%20b%C3%A1o

- 09/2016/QĐ-UBND tại địa chỉ https://congbao.tayninh.gov.vn/TimKiem.aspx?TuKhoa=09/2016/Q%C4%90-UBND&PhamVi=C%C3%B4ng%20b%C3%A1o

Ngoài ta, bạn có thể tải ở phần file đính kèm.

II. Trả lời câu hỏi của bạn về việc Phản hồi lại kết quả trả lời về thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập:

Hiện nay theo phân cấp quản lý giáo dục thì UBND huyện, thành phố trực tiếp quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Do đó, theo chức năng quản lý về giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc phân cấp cho Phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm cán bộ quản lý ở các huyện, thành phố.

Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm, đề nghị bạn tìm hiểu việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương.

Trân trọng./.

 

 

Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Vây thi dung tra loi
 Nội dung câu hỏi:
Người hỏi : Nguyễn Duy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 09/04/2018 - 14 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 09/04/2018 - 15 Giờ 55 phút
Nội dung câu hỏi:
Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh,
 
Tôi xin được phép gửi một câu hỏi liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập như sau:
 
Căn cứ theo Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT quy định: "Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường công lập, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường tư thục sau khi thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nếu nhà trường đã có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng trường."
 
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định: "Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh".
 
Như vậy, 02 quy định trên là mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau, nhiều địa phương trên cả nước đều hiểu một cách khác nhau về vấn đề này.
Về mặt pháp lý, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV không có nội dung điều chỉnh, thay thế trong điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành liên quan đến Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, cụ thể về nội dung bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS, mặt khác hiện nay Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT vẫn còn hiệu lực, chưa bị thay thế nội dung nào.
Về mặt thẩm quyền phân cấp quản lý, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT giao trực tiếp thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS cho Trưởng phòng GDĐT, không phải thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện nên nói cách khác Chủ tịch UBND huyện không có thẩm quyền để phân cấp, phân công nhiệm vụ bổ nhiệm cho Trưởng phòng GDĐT, bởi đây là nhiệm vụ mặc định theo quy định pháp luật.
 
Xin hỏi: Như vậy, hiện nay đối với thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng trường THCS công lập là thuộc thẩm quyền của ai? Kính mong các Sở ngành lưu tâm, giúp đỡ giải đáp khó khăn, vướng mắc này.
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo      
Thời gian trả lời: 11/04/2018 - 10 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường THCS công lập hiện nay của tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm hiện nay của tỉnh, đề nghị bạn tìm hiểu nội dung 02 văn bản nêu trên.

Trân trọng./.

 

Dạ thưa mấy ông PTC sở GD. Tôi tìm hết trên internet không có 2 văn bản trên. Mấy ông có thể gởi qua hệ thống này được không ?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Người hỏi : Nguyễn Duy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 09/04/2018 - 14 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 09/04/2018 - 15 Giờ 55 phút
Nội dung câu hỏi:
Kính gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh,
 
Tôi xin được phép gửi một câu hỏi liên quan đến thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập như sau:
 
Căn cứ theo Khoản 3, Điều 18 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT quy định: "Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), Giám đốc sở giáo dục và đào tạo (đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT) ra quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường công lập, công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đối với trường tư thục sau khi thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Nếu nhà trường đã có Hội đồng trường, quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng được thực hiện trên cơ sở giới thiệu của Hội đồng trường."
 
Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định: "Tham gia phối hợp với Trưởng phòng Nội vụ thực hiện quy trình, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công nhận, không công nhận hội đồng trường các cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; quyết định công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh".
 
Như vậy, 02 quy định trên là mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau, nhiều địa phương trên cả nước đều hiểu một cách khác nhau về vấn đề này.
Về mặt pháp lý, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV không có nội dung điều chỉnh, thay thế trong điều khoản chuyển tiếp và hiệu lực thi hành liên quan đến Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, cụ thể về nội dung bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS, mặt khác hiện nay Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT vẫn còn hiệu lực, chưa bị thay thế nội dung nào.
Về mặt thẩm quyền phân cấp quản lý, Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT giao trực tiếp thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS cho Trưởng phòng GDĐT, không phải thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện nên nói cách khác Chủ tịch UBND huyện không có thẩm quyền để phân cấp, phân công nhiệm vụ bổ nhiệm cho Trưởng phòng GDĐT, bởi đây là nhiệm vụ mặc định theo quy định pháp luật.
 
Xin hỏi: Như vậy, hiện nay đối với thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng trường THCS công lập là thuộc thẩm quyền của ai? Kính mong các Sở ngành lưu tâm, giúp đỡ giải đáp khó khăn, vướng mắc này.
Xin chân thành cảm ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo      
Thời gian trả lời: 11/04/2018 - 10 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:      0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường THCS công lập hiện nay của tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm hiện nay của tỉnh, đề nghị bạn tìm hiểu nội dung 02 văn bản nêu trên.

Trân trọng./.

 

Dạ thưa mấy ông PTC sở GD. Tôi tìm hết trên internet không có 2 văn bản trên. Mấy ông có thể gởi qua hệ thống này được không ?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: