(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về thành lập trung tâm thiền
Người hỏi : Trung tâm thiền     Số điện thoại: 093833722     Email: suminhniem.org     Địa chỉ: 190 nghĩa tân
Ngày hỏi: 14/04/2018 - 12 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 16/04/2018 - 07 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Hỏi về thủ tục thành lập trung tâm thiền ứng dụng phi lợi nhuận. Câu hỏi: Em xin phép hỏi sở Văn Hóa và Thể Thao tỉnh tây Ninh, Chúng tôi là đơn vị tổ chức được sự hướng dẫn của thiền sư Thích Minh Niệm xin hỏi có được thành lập trung tâm Thiền cho mọi người tại Tây Ninh không 

Xin cho tôi được biết quá trình làm giấy tờ ra sao

Mọi thông tin xin mời quý vị xem ở đây

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch     
Thời gian trả lời: 23/04/2018 - 11 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở VHTTDL Tây Ninh trả lời câu hỏi như sau:

Thủ tục xin phép hoạt động của Trung tâm Tâm Thiền  không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL. Ông/bà có thể liên hệ  Ban Tôn giáo  trực Thuộc Sở nội Vụ tỉnh để hỏi về thủ tục thành  lập Trung tâm.Số ĐT 0276.3822.521.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thành lập trung tâm thiền
 Nội dung câu hỏi:

Hỏi về thủ tục thành lập trung tâm thiền ứng dụng phi lợi nhuận. Câu hỏi: Em xin phép hỏi sở Văn Hóa và Thể Thao tỉnh tây Ninh, Chúng tôi là đơn vị tổ chức được sự hướng dẫn của thiền sư Thích Minh Niệm xin hỏi có được thành lập trung tâm Thiền cho mọi người tại Tây Ninh không 

Xin cho tôi được biết quá trình làm giấy tờ ra sao

Mọi thông tin xin mời quý vị xem ở đây

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hỏi về thủ tục thành lập trung tâm thiền ứng dụng phi lợi nhuận. Câu hỏi: Em xin phép hỏi sở Văn Hóa và Thể Thao tỉnh tây Ninh, Chúng tôi là đơn vị tổ chức được sự hướng dẫn của thiền sư Thích Minh Niệm xin hỏi có được thành lập trung tâm Thiền cho mọi người tại Tây Ninh không 

Xin cho tôi được biết quá trình làm giấy tờ ra sao

Mọi thông tin xin mời quý vị xem ở đây

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: