(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thăng hạng viên chức
Người hỏi : Nguyen Thi Minh Minh     Số điện thoại: 0975004757     Email: hungtm@gmail.com     Địa chỉ: xom moi 2 tri binh ct tn
Ngày hỏi: 13/04/2018 - 15 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 13/04/2018 - 15 Giờ 57 phút
Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên mầm non công tác 10 năm tại một truờngthuộc phường 4 TP Tây Ninh.Hiện đang làm hồ sơ xin xét thăng hạng viên chức giáo dục từ hạng III lên hạng II.Cuối năm nay tôi có nhu cầu chuyển công tác về huyện châu thành trong năm học 2018-2019.Hỏi: nếu như vậy thì hồ sơ của tôi có được xét thăng hạng hay không? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 16/04/2018 - 16 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Nếu trong năm học 2018 - 2019, bạn chuyển về công tác tại huyện Châu Thành thì phải liên hệ đơn vị công tác và Phòng GDĐT Châu Thành để điều chỉnh hồ sơ khi thăng hạng.
Trân trọng./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thăng hạng viên chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên mầm non công tác 10 năm tại một truờngthuộc phường 4 TP Tây Ninh.Hiện đang làm hồ sơ xin xét thăng hạng viên chức giáo dục từ hạng III lên hạng II.Cuối năm nay tôi có nhu cầu chuyển công tác về huyện châu thành trong năm học 2018-2019.Hỏi: nếu như vậy thì hồ sơ của tôi có được xét thăng hạng hay không? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên mầm non công tác 10 năm tại một truờngthuộc phường 4 TP Tây Ninh.Hiện đang làm hồ sơ xin xét thăng hạng viên chức giáo dục từ hạng III lên hạng II.Cuối năm nay tôi có nhu cầu chuyển công tác về huyện châu thành trong năm học 2018-2019.Hỏi: nếu như vậy thì hồ sơ của tôi có được xét thăng hạng hay không? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: