(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định mật độ xây dựng trong khu công nghiệp Trảng Bàng
Người hỏi : Vũ Quốc Tuấn     Số điện thoại: 01646323656     Email: quoctuan2309@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 13/04/2018 - 10 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 13/04/2018 - 15 Giờ 53 phút
Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi có mua 40.000m2 đất ở khu công nghiệp Trảng Bàng - Tây Ninh để xây nhà xưởng và dãy văn phòng 4 tầng. Vây theo quy định của khu công nghiệp này thì mật độ xây dựng là bao nhiêu % ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 17/04/2018 - 08 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh có ý kiến trả lời như sau:

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 01/09/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (kèm theo thuyết minh và bản vẽ quy hoạch được duyệt) thì mật độ xây dựng trong khuôn viên lô đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp từ (50% đến 70%), tầng cao từ 1-2 tầng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định mật độ xây dựng trong khu công nghiệp Trảng Bàng
 Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi có mua 40.000m2 đất ở khu công nghiệp Trảng Bàng - Tây Ninh để xây nhà xưởng và dãy văn phòng 4 tầng. Vây theo quy định của khu công nghiệp này thì mật độ xây dựng là bao nhiêu % ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công ty tôi có mua 40.000m2 đất ở khu công nghiệp Trảng Bàng - Tây Ninh để xây nhà xưởng và dãy văn phòng 4 tầng. Vây theo quy định của khu công nghiệp này thì mật độ xây dựng là bao nhiêu % ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: