(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đeo thẻ cán bộ công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/04/2018 - 20 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 13/04/2018 - 08 Giờ 02 phút
Nội dung câu hỏi:

cán bộ, công chức trong cuộc họp trên không thực hiện đeo thẻ thi thực hiện công vụ, đề nghị xử lý kỷ luật kỷ cương theo quy định.


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 13/04/2018 - 14 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá
Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn Anh/Chị đã gửi phản ánh đến Sở Nội vụ!.

Sở Nội vụ tiếp thu, ghi nhận ý kiến phản ánh của Anh/Chị. Sở Nội vụ sẽ chuyển thông tin phản ánh trên đến Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức để xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc liên hệ : 0276.3820535


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đeo thẻ cán bộ công chức
 Nội dung câu hỏi:

cán bộ, công chức trong cuộc họp trên không thực hiện đeo thẻ thi thực hiện công vụ, đề nghị xử lý kỷ luật kỷ cương theo quy định.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cán bộ, công chức trong cuộc họp trên không thực hiện đeo thẻ thi thực hiện công vụ, đề nghị xử lý kỷ luật kỷ cương theo quy định.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: