(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: xem xét thái độ hành dân của UBND xã Thái Bình huyện Châu Thành
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xã Thái Bình
Ngày hỏi: 16/04/2018 - 15 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 16/04/2018 - 16 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi người dân xã Thái BÌnh tôi thường xuyên đến làm hồ sơ tại Một cửa Thái BÌnh, tôi kiến nghị:

xem xét lại chuyên môn cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả của xã:

thứ 1 thay vì linh động nhận hồ sơ giải quyết, hồ sơ cán bộ yêu cầu người dân về huyện viết phiếu hướng dẫn trong khi hồ sơ dơn giản như gia hạn cũng hành dân viết phiếu hướng dẫn,chúng tôi phải đi 2, 3 lần

thứ 2 tôi làm thủ tục chuyển nhượng xong có phiếu hướng dẫn của huyện cô Thùy tiếp nhận ko đồng ý kêu lên huyện lần nữa viết cho rõ vi cô không hiểu, trong khi cô thừa biết là hồ sơ sang nhượng vậy hỏi cô có chuyên môn hay không? tại sau cứng nhắc trong tiếp nhận, hầu như chúng tôi đi lại rất nhìều lần

tôi rất bức xúc vấn đề trên


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 17/04/2018 - 08 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện có văn abnr gửi UBND xã trả lời vấn đề trên, trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: xem xét thái độ hành dân của UBND xã Thái Bình huyện Châu Thành
 Nội dung câu hỏi:

tôi người dân xã Thái BÌnh tôi thường xuyên đến làm hồ sơ tại Một cửa Thái BÌnh, tôi kiến nghị:

xem xét lại chuyên môn cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả của xã:

thứ 1 thay vì linh động nhận hồ sơ giải quyết, hồ sơ cán bộ yêu cầu người dân về huyện viết phiếu hướng dẫn trong khi hồ sơ dơn giản như gia hạn cũng hành dân viết phiếu hướng dẫn,chúng tôi phải đi 2, 3 lần

thứ 2 tôi làm thủ tục chuyển nhượng xong có phiếu hướng dẫn của huyện cô Thùy tiếp nhận ko đồng ý kêu lên huyện lần nữa viết cho rõ vi cô không hiểu, trong khi cô thừa biết là hồ sơ sang nhượng vậy hỏi cô có chuyên môn hay không? tại sau cứng nhắc trong tiếp nhận, hầu như chúng tôi đi lại rất nhìều lần

tôi rất bức xúc vấn đề trên

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi người dân xã Thái BÌnh tôi thường xuyên đến làm hồ sơ tại Một cửa Thái BÌnh, tôi kiến nghị:

xem xét lại chuyên môn cán bộ Tiếp nhận và trả kết quả của xã:

thứ 1 thay vì linh động nhận hồ sơ giải quyết, hồ sơ cán bộ yêu cầu người dân về huyện viết phiếu hướng dẫn trong khi hồ sơ dơn giản như gia hạn cũng hành dân viết phiếu hướng dẫn,chúng tôi phải đi 2, 3 lần

thứ 2 tôi làm thủ tục chuyển nhượng xong có phiếu hướng dẫn của huyện cô Thùy tiếp nhận ko đồng ý kêu lên huyện lần nữa viết cho rõ vi cô không hiểu, trong khi cô thừa biết là hồ sơ sang nhượng vậy hỏi cô có chuyên môn hay không? tại sau cứng nhắc trong tiếp nhận, hầu như chúng tôi đi lại rất nhìều lần

tôi rất bức xúc vấn đề trên

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: