(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về Việc thu phí đo đạc
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 16/04/2018 - 08 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 16/04/2018 - 08 Giờ 06 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Sở Tài nguyên và Môi trường Chuyển trả câu hỏi có mã: 5206 - Vào lúc 20/04/2018 - 11 Giờ 00 phút Ghi chú: Chuyển trả trễ so với thời gian quy định - Lý do:chuyển trả. Do câu hỏi không rõ nội dung

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về Việc thu phí đo đạc
 Nội dung câu hỏi:

Thu Phí đo đạc

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thu Phí đo đạc

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: