(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tôi cần mở 1 quầy thuốc cần có những thủ tục gì? và các khoản phí cần phải đóng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: thị trấn gò dầu tây ninh
Ngày hỏi: 21/03/2014 - 20 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 24/03/2014 - 10 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi cần mở 1 quầy thuốc cần có những thủ tục gì? và các khoản phí cần phải đóng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     
Thời gian trả lời: 30/03/2014 - 16 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     28 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1/ Căn cứ pháp lý có thể tham khảo:

- Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

- Thông tư 43/2010/TT-BYT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" GPP; địa bàn  và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc

- Thông tư 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định về Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh

Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Tây Ninh xin trả lời câu hỏi trên như sau:

2/ Thủ tục xin mở Quầy thuốc (theo quy định tại Điểm 1 Khoản 6 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ) gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế quy định (mẫu số 4a/ĐĐN-ĐĐKKD phụ lục 1 Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013);

-  Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp);

-  Tài liệu kỹ thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh đề nghị kiểm tra theo quy định của Bộ Y tế đối với trường hợp phải thẩm định cơ sở kinh doanh thuốc.

Trong đó: Phần tài liệu kỹ thuật theo quy định theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 quy định đối với cơ sở bán lẻ thuốc hồ sơ đăng ký kiểm tra Thực hành tốt nhà thuốc (GPP) được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc.

3/ Phí phải nộp theo quy định tại mục II của Biểu mức thu phí trong Lĩnh vực Dược Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính: Phí thẩm định tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc (GPP) là 1 triệu đồng (giấy chứng nhận này có giá trị 3 năm theo quy định hiện hành).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tôi cần mở 1 quầy thuốc cần có những thủ tục gì? và các khoản phí cần phải đóng
 Nội dung câu hỏi:

tôi cần mở 1 quầy thuốc cần có những thủ tục gì? và các khoản phí cần phải đóng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi cần mở 1 quầy thuốc cần có những thủ tục gì? và các khoản phí cần phải đóng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: