(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lãi suất gởi NHNN Tây Ninh
Người hỏi : Nguyễn Văn Trường     Số điện thoại: 0919432483     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/03/2014 - 08 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 19/03/2014 - 09 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Khi gởi tiền quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

Khi gởi vàng quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

Khi gởi đô la Mỹ quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch     
Thời gian trả lời: 07/04/2014 - 08 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Ngày 17/3/2014 NHNN Việt Nam ban hành Quyết định số 498/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/3/2014. Theo đó quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 1%/năm.

- Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6%/năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất tối đa đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 6,5%/năm.

- Riêng lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên do các tổ chức tín dụng tự thỏa thuận với khách hàng.

2. Hiện nay theo quy định của NHNN Việt Nam các tổ chức tín dụng không được phép huy động bằng vàng.

3. Việc quy định lãi suất bằng đô la Mỹ hiện nay theo Quyết định số 497/QĐ-NHNN ngày 17/3/2014 của NHNN Việt Nam về mức lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm và mức lãi suất tối đa đối với cá nhân là 1%/năm.

Nội dung trả lời của Ngân hàng nhà nước tại Tây Ninh.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lãi suất gởi NHNN Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Khi gởi tiền quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

Khi gởi vàng quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

Khi gởi đô la Mỹ quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Khi gởi tiền quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

Khi gởi vàng quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

Khi gởi đô la Mỹ quý hoac năm thì lãi suất bao nhiêu%.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: