(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi v/v xét tuyển bổ sung GV đợt 2 tháng 2/2014 (tt)
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/03/2014 - 17 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 18/03/2014 - 10 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

đây k phải là một câu hỏi, em muốn gửi lời cảm ơn đên Sở GD đã cho e câu trã lời rõ ràng. Tuy nhiên em xin góp ý đến Sở nếu có những thông báo như vậy mà chỉ thông báo qua đài phát thanh và niêm yết thông báo trên sở thì khó đến được với người cần, thứ nhất đài phát thanh chỉ có khu vực đông dân cư như chợ hoặc người thường xuyên theo dõi mà khoảng này ngày nay đang rất ít người tham gia. Thứ 2 niêm yết tại sở thì chỉ có các cá nhân thường xuyên qua lại công tác tại Sở GD mới nhìn thấy thông báo này. Nên e tha thiết hy vọng nếu có thông báo thì có thể thông báo trên website của Sở GD để tăng cơ hội cho thí sinh cũng như giúp Sở có nhiều sự lựa chọn người có khả năng đảm nhận nhiệm vụ.
Trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 24/03/2014 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục Đào tạo trân trọng cám ơn em!

Có gì e nên email địa chỉ: vanphong.sotayninh@moet.edu.vn hoặc phongtccb.sotayninh@moet.edu.vn

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi v/v xét tuyển bổ sung GV đợt 2 tháng 2/2014 (tt)
 Nội dung câu hỏi:

đây k phải là một câu hỏi, em muốn gửi lời cảm ơn đên Sở GD đã cho e câu trã lời rõ ràng. Tuy nhiên em xin góp ý đến Sở nếu có những thông báo như vậy mà chỉ thông báo qua đài phát thanh và niêm yết thông báo trên sở thì khó đến được với người cần, thứ nhất đài phát thanh chỉ có khu vực đông dân cư như chợ hoặc người thường xuyên theo dõi mà khoảng này ngày nay đang rất ít người tham gia. Thứ 2 niêm yết tại sở thì chỉ có các cá nhân thường xuyên qua lại công tác tại Sở GD mới nhìn thấy thông báo này. Nên e tha thiết hy vọng nếu có thông báo thì có thể thông báo trên website của Sở GD để tăng cơ hội cho thí sinh cũng như giúp Sở có nhiều sự lựa chọn người có khả năng đảm nhận nhiệm vụ.
Trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

đây k phải là một câu hỏi, em muốn gửi lời cảm ơn đên Sở GD đã cho e câu trã lời rõ ràng. Tuy nhiên em xin góp ý đến Sở nếu có những thông báo như vậy mà chỉ thông báo qua đài phát thanh và niêm yết thông báo trên sở thì khó đến được với người cần, thứ nhất đài phát thanh chỉ có khu vực đông dân cư như chợ hoặc người thường xuyên theo dõi mà khoảng này ngày nay đang rất ít người tham gia. Thứ 2 niêm yết tại sở thì chỉ có các cá nhân thường xuyên qua lại công tác tại Sở GD mới nhìn thấy thông báo này. Nên e tha thiết hy vọng nếu có thông báo thì có thể thông báo trên website của Sở GD để tăng cơ hội cho thí sinh cũng như giúp Sở có nhiều sự lựa chọn người có khả năng đảm nhận nhiệm vụ.
Trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: