(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Việc làm và thi công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0902 983 904     Email: hoangyenvo.203@gmail.com     Địa chỉ: Bến Cầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/03/2014 - 14 Giờ 56 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi của bạn đã được Sở Nội vụ trả lời (câu trả lời ngày 18/3/2014 và các câu liên quan khác). Bạn vui lòng tra cứu thêm các câu trả lời liên quan trên kênh Hỏi đáp trực tuyến. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Việc làm và thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào bộ phận tuyển dụng của Sở Nội Vụ Tây Ninh!  Em mới tốt nghiệp trường CĐ kinh tế Tp HCM, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hệ cao đẳng chính quy. Em rất muốn đựoc về quê hương để góp thêm một phân sức lực để Tây Ninh ngày càng giau đẹp hơn.Em có một số câu hỏi kính xin Sở xem xét và hướng dẫn dùm em:

1) Trong các cơ quan Nhà nước (từ cấp tỉnh đến cấp xã) có vị trí nào phù hợp với ngành của em không?

2) Để được làm việc trong cơ quan Nhà nứoc thì em phải làm thế nào? 

3) Năm nay Sở có tổ chức thi tuyển công chức không? Thông thường thời gian thi tuyển công chức là lúc nào vậy?

Em xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào bộ phận tuyển dụng của Sở Nội Vụ Tây Ninh!  Em mới tốt nghiệp trường CĐ kinh tế Tp HCM, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hệ cao đẳng chính quy. Em rất muốn đựoc về quê hương để góp thêm một phân sức lực để Tây Ninh ngày càng giau đẹp hơn.Em có một số câu hỏi kính xin Sở xem xét và hướng dẫn dùm em:

1) Trong các cơ quan Nhà nước (từ cấp tỉnh đến cấp xã) có vị trí nào phù hợp với ngành của em không?

2) Để được làm việc trong cơ quan Nhà nứoc thì em phải làm thế nào? 

3) Năm nay Sở có tổ chức thi tuyển công chức không? Thông thường thời gian thi tuyển công chức là lúc nào vậy?

Em xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: