(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục và những loại phí khi mở 1 quầy hoặc nhà thuốc
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/03/2014 - 17 Giờ 53 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Anh/ chị vui lòng cho biết thêm thông tin (Tên, địa chỉ).

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục và những loại phí khi mở 1 quầy hoặc nhà thuốc
 Nội dung câu hỏi:

thủ tục khi mở 1 quầy thuốc hoặc nhà thuốc

các khoản phí phải đóng khi mở 1 quầy thuốc hoặc nhà thuốc

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

thủ tục khi mở 1 quầy thuốc hoặc nhà thuốc

các khoản phí phải đóng khi mở 1 quầy thuốc hoặc nhà thuốc

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: